Få succes med din lederolle fra start

Vi oplever stor efterspørgsel på lederuddannelse for nye ledere. Vi tror, det blandt andet er fordi, at sektoren godt ved, at ledelse er et fag. Og at ledelse er alt for vigtigt til at lade ikke-uddannede ledere varetage lederrollen med alle de krav, forventninger og forandringer, sektoren er midt i.

Det kræver indsigt i de udfordringer og det ansvar, som følger med rollen som ny leder – og det kalder på at styrke lederkompetencerne, så den nye leder kan udfylde sin lederrolle med succes.

Vi oplever særligt efterspørgsel på lederuddannelsen Den nye leder på Sjælland. Derfor har vi oprettet ekstra hold i København. Det første starter den 2. oktober 2019. I Skanderborg starter uddannelsen den 24. oktober 2019.

Den nye leder er et lederudviklingsprogram, der skaber et unikt fundament for dig, der er relativ ny leder i finanssektoren. Du får indsigt i de udfordringer og det ansvar, som følger med rollen som ny leder – og du får styrket dine ledelsesværktøjer og kompetencer, så du kan udfylde din lederrolle med succes.

 

Forudsætningerne som leder

Hvis du har mod på at udvikle dig som leder, kan du måske starte med at reflektere over disse spørgsmål og tage nogle noter om, hvad der kan være dit næste skridt:

  • Hvorfor er du blevet leder?
  • Hvad er det, du brænder for ved ledelse?
  • Hvordan kan din persontype hjælpe dig, og hvad kan stå i vejen for dig?
  • Hvordan udfylder du din nye rolle med succes?
  • Hvordan arbejde du med at motiverer dine medarbejdere?
  • Hvordan kan du som leder skabe positive forandringer i din afdeling

Kontinuerlig læring og udvikling er en forudsætning for at lykkes som leder. Det gælder på alle ledelsesniveauer uafhængigt af erfaring. Men lederudvikling kan have mange forskellige former, der afhænger af dine konkrete ledelsesudfordringer, og hvor du er som leder og i dit liv.

Indholdet på uddannelsen består af flere moduler.

På modulet Det personlige lederskab lærer du om, hvad der er god ledelse, og hvordan du skaber og udfylder din lederrolle med succes. Du får et overblik over lederrollen, et fundament for forståelse og fordybelse i lederrollen samt en mulighed for at forholde dig til dig selv om leder og dine bevæggrunde for at blive leder.

På modulerne Ledelse af medarbejdere fokuserer vi på, hvordan du skaber resultater gennem andre. Du bliver i stand til at udfordre den enkeltes potentiale og skabe resultater gennem dine medarbejdere. Vi træner forskellige typer af 1-1 samtaler. Imellem de 2 moduler træner du konkrete samtaler med dine medarbejdere.

På modulet Forandrings- og forretningsledelse arbejder vi med ledelse af forandringer og forretningen. Du får en forståelse for dit pengeinstituts strategi og indblik i, hvad din rolle og opgave er i arbejdet med strategien. Vi træner forandringsledelse og klæder dig på til at designe forandringsprocesser. Du får indsigt i pengeinstituttets maskinrum – herunder forretningsforståelse og indsigt i kapitalforhold, krav og forretningsmodellen.ECTS-point

Den nye leder er et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point. Når du gennemfører uddannelsen med afsluttende eksamen, får du samtidig det obligatoriske fag Ledelse i praksis på akademiuddannelsen i ledelse.