Stærke individualister blev til et stærkt lederteam

I længere tid havde lederne i Henrik Thagaards afdeling i Arbejdernes Landsbank kæmpet med et vanskeligt samarbejde og ledermålinger, der på ingen måde var imponerende.
”Jeg var bevidst om mine egne styrker, men også om, at jeg havde nogle mangler. Derfor ansatte jeg nogle forskellige profiler, som gjorde, at jeg – set oppe fra – havde en komplet styrkeprofil,” fortæller Henrik. ”Fælles for dem var, at de alle havde ledererfaring, var veluddannede og kompetente”, fortæller Henrik.


Men som tiden gik, blev Henrik opmærksom på, at lederne ikke fik bragt deres styrker optimalt i spil, og de lykkedes ikke med at skabe et tilstrækkeligt godt samarbejde.

Det efterfølgende samarbejde med chefkonsulenten fra FU har skabt bedre samarbejde og effektfulde forandringer i hverdagen hos lederteamet i AL. 

Læs hele casen i sin fulde længde 

Lederteamet i Arbejdernes Landsbank