Yes - jeg dumpede!

Sådan endte nogle deltagere fra Fynske Bank med at sige efter et forløb med FUs kompetenceafklaringer på boligområdet.

Læs artiklen og få historien fra tre sider:

  • den bolig- og vurderingsansvarlige
  • den kundeansvarlige
  • medarbejderne

Hvad overraskede, hvad har udbyttet været og gode råd til andre... 

Hvorfor bruge tid på en kompetenceafklaring?

Ligesom andre pengeinstitutter i den finansielle sektor skulle Fynske Bank også tage stilling til, hvordan de ønskede at dokumentere de krav, der løbende kommer på de regulative områder. I 2018 var blandt andet Boligkreditdirektivet på agendaen.

Vores medarbejdere er blevet fagligt opdateret til glæde for både den daglige drift, og når vi rådgiver vores kunder

Pia Jensen
Pia Jensen - Kundeansvarlig privat, Fynske Bank

Efter sparring med FU kom Fynske Bank frem til, at en kompetenceafklaring var den rette løsning. En række spørgsmål viser, hvor medarbejderne har stærke kompetencer, og hvor de har udviklingsmuligheder. Banken fik en rapport med resultaterne og anbefalede forslag til kurser til medarbejdere med under 70% rigtige.

Pia Jensen, kundeansvarlig privat, er ansvarlig for medarbejdernes kompetenceudvikling og stod for den administrative del af processen.

Hun fortæller: ”I vores vision står der, at vi vil udvikle fagligt stærke medarbejdere, og derfor valgte vi også det høje niveau. Vi vil ikke ligge under det, der er brancheniveau. Vores medarbejdere skal være fagligt stærke, og det udbytte har vi fået. Vores medarbejdere er blevet fagligt opdateret til glæde for både den daglige drift, og når vi rådgiver vores kunder. Samtidig har vi fået dokumentationen på plads jfr. Boligkreditdirektivet”.

God kommunikation giver ro i organisationen

Pia Jensen fortsætter: ”Selv om bolig fylder meget i den enkelte medarbejders hverdag, så var der en vis bekymring eller skepsis omkring det at skulle kompetenceafklares. Vi er som personer meget forskellige, og det er vigtigt at erkende, at ikke alle synes, det er sjovt."

Mit råd til andre, der skal i gang, er at afmystificere, at test ikke er ensbetydende med, at jobbet står på højkant. Det er til gengæld et værktøj til at den enkelte klædes bedre på. Det er rigtig dejligt at vide, at man er kompetent, når man sidder og rådgiver kunder – at vi så samtidig lever op til kravene er et ekstra plus.

Pia Jensen
Pia Jensen - Kundeansvarlig privat, Fynske Bank

Bolig- og vurderingsansvarlig Heidi Nordquist uddyber: ”Det er rigtig vigtigt at involvere nogen fra linjen, når processen skal løbes i gang. Det er lederne, der skal være med til at motivere medarbejderne og tage ejerskab. Det er dem, der kender medarbejderne og deres hverdag, og de ved, om der i forvejen ligger mange opgaver i en periode. Så kan vi flytte rundt på tidsplanen og få det til at passe ind for alle”.

 

Kurserne vendte skuffelse til begejstring

Medarbejdere med under 70% rigtige deltog herefter på relevante kurser. Til sidst gennemførte de kompetenceafklaringen igen for at se effekten af deres indsats. Alle bestod og med et flot resultat.

Heidi Nordquist siger: ”Der var medarbejdere, der kom og sagde, at det måtte være en fejl, at de lå under 70% og havde brug for undervisning. Heldigvis blev det vendt til begejstring, når de havde deltaget på kurserne og kom tilbage til afdelingerne. Flere sagde, at de var glade for, at de ikke ”bestod” i første omgang, fordi de fik rigtig meget ud af undervisningen. Og når man føler sig dygtig og opdateret, så bliver man også mere motiveret i arbejdet.

Set i bakspejlet burde de fagansvarlige også have deltaget i undervisningen. De stod tilbage med en følelse af ikke at være opdateret med nyeste viden i forhold til de medarbejdere, der kom retur fra kursus.

 

Mit råd til medarbejdere i andre pengeinstitutter er at være positiv – man kan kun blive klogere.

Rikke Heinze Lindegaard
Rikke Heinze Lindegaard - Kundemedarbejder, Fynske Bank

Medarbejderne oplever en større sikkerhed i hverdagen

Kundemedarbejder Rikke Heinze Lindegaard var en af de medarbejdere, der skulle supplere sin viden med et kursus.

Hun fortæller: ”Jeg så det som en test, der bare skulle overstås og havde egentlig regnet med at bestå.

Nu kan jeg godt se, at jeg har fået opdateret min viden på boligområdet og er blevet mere sikker på flere områder. Og kommer jeg i tvivl, så kan jeg altid slå op i min mappe fra kursusdagen.

Mit råd til medarbejdere i andre pengeinstitutter er at være positiv – man kan kun blive klogere”.

Kunderådgiver Anne-Grethe Bøgh supplerer: ”Vores underviser kom med virkelig gode eksempler, der er nemme at huske, når jeg skal bruge min viden i hverdagen.

Jeg føler mig mere tryg, når jeg taler med kunderne, fordi jeg ved, hvad der ligger bag for eksempel indfrielsesberegninger.

På kurset gennemgik vi nemlig ét emne ad gangen og kom i dybden med det”.

Forankring og samarbejde på tværs

Heidi Nordquist deltog selv på alle kurserne, og det er hun rigtig glad for. Det betød, at hun med det samme kunne kontakte f.eks. Kreditafdelingen og følge op på, for eksempel procedurer, der skulle ændres i banken. Deltagerne kom fra forskellige afdelinger og fik mulighed for at netværke og erfa-udveksle med andre afdelinger på kurserne. Nu kender medarbejderne hinanden meget bedre på tværs i banken, så det har også været rigtig godt for ånden og det kollegiale.

De tre bedste råd fra Fynske Bank til andre, der skal i gang med en kompetenceafklaring hos FU:

  • Kommunikér og inddrag både linje og ledere, inden processen går i gang
  • Undlad at bruge ordet ”test” – og se det som et kompetenceløft til hele organisationen
  • Lad de fagansvarlige deltage på de efterfølgende kurser – uanset score i kompetenceafklaringen

 

Læs mere om FUs kompetenceafklaringer 

Forskellen dokumentation og kompetenceafklaring 

 

 

Anette Ravnested
Anette Ravnested
Chefkonsulent
+45 8993 3272
+45 2968 3580
Kontakt Anette, hvis du har spørgsmål til kompetenceafklaringen
Anne Bessmann-Petersen
Anne Bessmann-Petersen
Projektkoordinator
+45 8993 3290
+45 3113 6029
Kontakt Anne, hvis du har spørgsmål til kompetenceafklaringen