Arketyper blandt danske bankkunder i en digital hverdag

Rådgiverens rolle forandrer sig, når bankkunderne bliver mere digitalt selvhjulpne. Få inspiration til at skabe gode kunderelationer i denne rapport om målgruppens seks arketyper.

Bankkunder er ikke ens. Derfor skal de ikke behandles ens. Men hvordan griber vi så den enkelte kunde an?


Rapporten 'Arketyper blandt kunder i danske pengeinstitutter i en digital hverdag' inddeler kunderne i seks forskellige arketyper, som har hver deres præference, hvad angår kontakt med rådgiveren, brug af bankens services online og deres tilgang til økonomi.

Bliv klogere på dine kunder

Skal du holde møde med den traditionelle, den bevidste, den usikre, den skeptiske, den ubekymrede eller den grundige? Du står meget bedre i din rådgivning, hvis du ved det.

Gratis pixi-udgave af rapporten

Rapporten tager afsæt i 1.500 interviews af danske bankkunder

Rapporten er udgivet i november 2018 af Finanssektorens Uddannelsescenter og Finansforbundet. Rapporten er baseret på et kvalitativt og kvantitativt studie med 1.500 respondenter i Danmark. Studiet er foretaget af Wilke A/S på vegne af Finansforbundet og Finanssektorens Uddannelsescenter.

 


Klik på billedet for at se pixi-udgave af rapporten online


Formålet med studiet er at kortlægge, hvad god rådgivning er for de forskellige typer bankkunder. Med rapportens 70 sider lærer du at kende og genkende de seks typer kunder, så du kan målrette rådgivningen til hver enkelt af dem og arbejde med kunderelationer på en effektiv, meningsfuld og praktisk måde.

Kend din kunde på arketypen og styrk relationen


Mere i dybden med arketyperne

Hvis du vil arbejde i dybden med arketyperne, er uddannelsen Den excellente kunderelation i en digital hverdag et godt bud. Her er rapporten en stor del af pensum. 

Bemærk at uddannelsen lige nu kan søges gratis via Finanskompetencepuljen – også som internt forløb for hele pengeinstituttet.

FU tilbyder desuden et 2 timers foredrag om arketyper, hvor I får en præsentation af de seks arketyper – det kan for eksempel være på et morgenmøde eller et afdelingsmøde.

Se desuden vores 1-dags workshop om arketyper, hvis I vil arbejde mere intensivt med de seks arketyper.

Hvis I er en hel afdeling, kan tilpasse både forløb, foredrag og workshops til jeres behov og ønsker.