FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ

Milepæle i arbejdet med bæredygtighed

Det går hurtigt med arbejdet med bæredygtighed i den danske finanssektor. Vi har samlet nogle af milepælene her.

 

Med en fælles CO2-måling får vi et fælles sprog og dermed et vigtigt værktøj til at sikre en god dialog om grønnere valg – til gavn for den enkelte kunde og vores fælles klima og miljø.

Finans Danmark oktober 2020

Ulrik Nødgaard
Ulrik Nødgaard - Adm. direktør, Finans Danmark

 

 

Værktøj til måling af CO2-udslip

I oktober 2020 kunne Finans Danmark meddele, at de var klar med en model, som den danske finanssektor kan bruge til at opgøre deres CO2-aftryk. 

EU's taksonomiforordning

april 2020 vedtog EU et fælles klassificeringssystem for bæredygtighed - "EU's taksonomiforordning."

Taksonomien er det klassifikationssystem, der sætter rammerne for, hvad der i EU er ”miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter”. På den måde giver taksonomien et fælles grundlag for, hvad der er ”bæredygtigt”. 

Bæredygtighed skal integreres i finanssektorens forretningsmodeller. Der skal tilbydes lån, som reducerer energiforbruget, og opsparings- og investeringsprodukter målrettet bæredygtige aktiviteter.

Altinget, oktober 2020

 

Torben Möger Pedersen, Lasse Nyby, Allan Polack og Christian Frigast
Torben Möger Pedersen, Lasse Nyby, Allan Polack og Christian Frigast - Formandskab i Finanssektorens Klimapartnerskab

 

 

Finanssektorens klimapartnerskab

Regeringen etablerede i 2019 13 klimapartnerskaber med det danske erhvervsliv. Finanssektorens Klimapartnerskab er et af dem. I marts 2020 præsenterede Finanssektorens Klimapartnerskab sin køreplan.

 

 

Seks anbefalinger udvalgt

Finans Danmark og LOPI anbefaler deres medlemmer at prioritere arbejdet med 6 ud af de i alt 20 anbefalinger til finanssektoren i Danmark. 

Læs mere her

1. Integrere bæredygtighed i forretningsmodellen og processer

2. Få flere produkter på hylden både låne- og investeringsprodukter til grønne og bæredygtige aktiviteter

3. Gennemføre bæredygtighed i egen forretning

4. Have klar og troværdig dokumentation og kommunikation om bæredygtighed

5. Offentliggøre CO2-aftryk og fastlægge mål for fremtidige reduktioner

6. Foretage en ambitiøs CO2-screening

Der er behov for et ryk, som hurtigere sikrer massivt flere investeringer i fremtidens samfund.

Anders Eldrup, formand for Forum for Bæredygtig Finans

 

 

De 20 anbefalinger til finanssektoren

Finans Danmark oprettede i 2019 "Forum for Bæredygtig Finans", der skulle komme med anbefalinger til, hvordan finanssektoren bidrager til en bæredygtig omstilling af økonomien. 

Initiativet mundede ud i 20 anbefalinger, der blev offentliggjort i december 2019

Den finansielle sektor udgør det kredsløb, som bliver helt afgørende for at drive den bæredygtige omstilling frem (...) Det samfundsansvar tager vi på os. 

Ulrik Nødgaard
Adm.direktør, Finans Danmark

 

 

FN's principper for ansvarlig bankvirksomhed

130 banker i verden underskriver i september 2019 FN's principper for ansvarlig bankvirksomhed (Principles for Responsible Banking). De består af seks områder, som en ansvarlig bank skal have fokus på. Finans Danmark forpligter sig globalt til udvikling af bæredygtig samfundsøkonomi - og blandt de første til at underskrive Nykredit, Jyske Bank, Nordea og Danske Bank.