Læring er et fælles ansvar

”Det er mindst lige så vigtigt at have sociale og personlige kompetencer, som det er at have finanskompetencer”. Det var et af budskaberne fra Finansforbundets formand, Kent Petersen, da han sidst i februar mødte Salling Banks medarbejdere.

I februar måned var formanden Kent Petersen på besøg i Salling Bank, hvor han holdt et oplæg for medarbejdere. Anledningen til besøget var, at Salling Bank, som et led i en digitaliseringsstrategi, har valgt at give alle ledere og medarbejdere et løft gennem de tre forløb om digital omstilling, som FU udbyder gennem Finanskompetencepuljen. Finansforbundet er optaget af, at alle medlemmer udvikler kompetencer, der også gør dem attraktive i fremtiden, og derfor bakker man op om Salling Banks initiativ.

En rapport fra Finansforbundet påpeger, at digitale kompetencer og kognitive kompetencer står højt på listen i forhold til at være en attraktiv arbejdskraft i fremtidens finanssektor. Antallet af ansatte i sektoren har været nogenlunde det samme set over de seneste ti år. Men Kent Petersen understregede, at der er sket en udvikling, når det gælder jobprofilerne, og hvilke kompetencer der efterspørges. Antallet af traditionelle jobs indenfor bank og realkredit er nedadgående. De nye jobs, der kommer til, er mere digitaliserede og mere specialiserede, ligesom der er flere, der har en længerevarende uddannelse.

Hvis ikke man udvikler sig, er man på vej mod afvikling

 

Efter mødet med Finansforbundet pegede nogle af bankens linjeledere på, at kompetenceudvikling i den grad er sat på agendaen i sektoren. ”Hvis ikke man udvikler sig, er man på vej mod afvikling” var den klare melding. 

De hæftede sig ved, at budskabet fra Kent Petersen var, at det ikke kun er arbejdsgiveren, der har en opgave med at sikre de rette kompetencer til fremtiden. Den enkelte medarbejder har et ansvar for at sikre sin egen fremtid i sektoren, og derfor skal medarbejderne være omstillingsparate og klar på at udvikle egne kompetencer. Udvikling er et fælles ansvar.

Lederne var også opmærksomme på at vende blikket mod sig selv. De har også en rolle i forhold til at sikre, at medarbejderne udvikler sig og er med på det nye, der sker. Det sker ikke kun gennem formel uddannelse. Det er i høj grad noget, der sker i det daglige  gennem det fokus, som ledere og kolleger sætter på udvikling og læring i hverdagen. Derfor så lederne det som vigtigt, at de også selv er godt klædt på til fremtiden, og at de giver sig tid til ledelsesopgaven – herunder at udvikle medarbejderne.

Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars hvis du vil høre mere om de 3 digitale forløb