Udvælg toptalenter med ni-boks talentmodellen

Ni-boks talentmodellen, eller på engelsk nine-box talent matrix, er et konkret værktøj til at udvælge toptalenter og sætte fokus på alle medarbejderes bidrag.

Af Chefkonsulent Pernille Bech Hansen

Nine-box talent matrix modellen (som du kan se nedenfor) lægger op til, at ledelsen vurderer medarbejderne ud fra to dimensioner – performance (resultater, kompetence og adfærd) samt potentiale og parathed til at besidde et mere komplekst job.

Ledere og HR kan bruge værktøjet til at identificere eventuelle toptalenter. Toptalenterne er dem, der performer i nuværende job, og hvor ledelsen/HR vurderer, at de har potentiale til et mere komplekst job indenfor 2-4 år (de grønne felter). Herved kan I arbejde målrettet med at udvikle toptalenterne.

Modellen er desuden med til at synliggøre og anerkende, at medarbejdere der ikke nødvendigvis udpeges som toptalenter, kan være meget solide performere og nøglespillere og dermed særdeles værdifulde. Ved brug af modellen kan man godt betragte alle som talentfulde, samtidig med at der udvælges toptalenter til helt særlige udviklings – eller karriereforløb.

Ni-boks modellen
Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille hvis du vil høre mere om modellen