Dine spørgsmål eller vores

Spørgeteknik og det at stille spørgsmål i et spørgeskema er en kunst i sig selv – og vi hjælper dig på flere måder.

Med en licens til VidenBarometer® får du adgang til vores database med mere end 4.000 spørgsmål og svarmuligheder.

De spørgsmål kan du bruge, når du selv sætter et spørgeskema op i VidenBarometer®, og du kan frit kombinere dem med dine egne spørgsmål og svar.

Du kan også trække på vores store erfaring i at stille spørgsmål i forbindelse med spørgeskemaer. Vi har det som et særligt fokus at optimere spørgsmål til spørgeskemaundersøgelser, så resultaterne er objektive og anvendelige til at foretage beslutninger og konklusioner ud fra.

Vi tilbyder at sparre med dig om en konkret undersøgelse, at holde workshop i at stille gode multiple choice-spørgsmål generelt i forbindelse med spørgeskemaer, eller at formulere spørgsmålene for dig ud fra virksomhedens ønsker og behov.

Brug vores erfaring til spørgsmål

Vi har arbejdet med at formulere spørgsmål siden 00'erne og deler gerne ud af vores erfaringer.

Tag derfor fat i os, hvis du ønsker sparring til at stille de gode spørgsmål.

VidenBarometer® gør det muligt for dig at

 • Lave dine egne spørgsmål
 • Bruge vores foruddefinerede spørgsmål og svar fra spørgsmålsdatabasen
 • Kombinere de to muligheder

 

Stil dine egne spørgsmål i din undersøgelse

Når du vil undersøge specifikke områder i din virksomhed, skal du som regel lave virksomhedens egne spørgsmål og svarmuligheder til spørgeskemaet.

Det kan for eksempel være, at virksomheden har brug for at vide, hvad kunderne mener om et bestemt nyt tiltag eller hvordan de oplever en specifik afdeling. Og internt kan det handle om holdningen til en bestemt medarbejderordning.

Når først VidenBarometer® er introduceret i virksomheden, vil du opleve, at du kan spørge om næsten alt og på den måde få overblik over, hvordan medarbejdere og kunder opfatter virksomheden. Det er værdifuld viden i forhold til strategiske valg, medarbejder- og forretningsudvikling og meget mere.

I løbet af få minutter er undersøgelsen i gang, og du kan løbende høste resultater og viden.

Du spørger – vi hjælper

Vi er altid klar med rådgivning og inspiration, hvis du ønsker at formulere egne spørgsmål.

Brug vores spørgsmål til dit spørgeskema

Vores database med spørgsmål er med sine mere end 4000 spørgsmål ganske omfattende.

Du kan finde spørgsmål inden for områderne:

 • MUS
 • APV
 • Salg og rådgivning
 • Holdninger og adfærd
 • Bolig
 • Investering
 • Kredit
 • Pension
 • Skat
 • PI forretninger

Alle brancher kan bruge vores færdiglavede spørgsmål inden for APV og MUS. En del virksomheder kan bruge spørgsmålene inden for salg og rådgivning samt holdninger og adfærd.

Resten af områderne er alle relevante for finanssektoren. Vores faglige konsulenter sikrer, at disse spørgsmål altid er ajour med nyeste lovgivning, skattesatser og lignende.

Spørgeteknik – stil de rigtige spørgsmål

Som du spørger, får du svar – og afhængigt af, hvad du skal undersøge, kan den ene eller anden måde at stille spørgsmål på være hensigtsmæssig. I din spørgeteknik skal du sikre dig, at respondenterne giver objektive svar, som ikke er farvet af din eller virksomhedens egen holdning eller viden. Og når det gælder multiple choice, skal alle svar være lige sandsynlige - også de forkerte.

VidenBarometer® er et meget fleksibelt værktøj, som giver dig mulighed for at stille mange forskellige slags spørgsmål:

 • Åbne og lukkede spørgsmål
 • Multiple choice-spørgsmål og skalaspørgsmål
 • Spørgsmål med et eller flere rigtige svar
 • Spørgsmål uden et bestemt rigtigt svar
 • Spørgsmål med lærende feedback til dem, der svarer forkert
 • Afledte spørgsmål, hvor det næste spørgsmål afhænger af det første svar

Vi har gjort os mange gode errfaringer i at arbejde med testspørgsmål - og vi deler gerne ud af erfaringen. På baggrund af nogle statistiske beregninger kender vi det optimale antal spørgsmål i en undersøgelse og det optimale antal svar på et spørgsmål, og vi arbejder løbende med at validere vores egne spørgsmål.

Tag fat i os, så hjælper vi dig godt i gang.

Mette Wendel Henriksen
Mette Wendel Henriksen
Projektleder
+45 8993 3387
+45 6029 5429
Kontakt Mette hvis du vil vide mere om spørgeteknik