Uddannelse

Bestyrelsesuddannelse Modul 3: Bestyrelsens strategiske arbejde

 • Bestyrelse og finansiel regulering
 • Ledelse

(1 dags fremmøde)

 

Det får du med hjem

Bestyrelsens rolle bliver mere og mere strategisk, og arbejdet med strategi får stadig større betydning for finansielle virksomheder, hvor udviklingen foregår med tiltagende hastighed. 

Kompleksiteten og forandringshastigheden er stigende, og den traditionelle forretningsmodel er under pres. Lidt forenklet sagt betyder det, at strategien i sig selv udgør den største risiko for pengeinstituttet. 

Formår pengeinstituttet at sætte ind på den rigtige kurs, er mulighederne heldigvis mange for den dygtige og forudseende bestyrelse. Det er dette mulighedsrum, vi udforsker på modul 3, hvor vi sætter fokus på forandringerne i forretningsmodellerne og den bæredygtige dagsorden, der kommer til at præge sektoren i de kommende år.


Temaer

 • Strategimodeller, begreber og tilgange til strategiarbejdet
 • Forretningsmodeller som bestyrelsens arbejdsværktøj
 • Udviklingen i forretningsmodellerne i branchen
 • Bæredygtighed som indtjeningsmæssig driver

 

Undervisere

 • Line Bagger Bendix, chefkonsulent Finanssektorens Uddannelsescenter
 • Lars Munch Svendsen, afdelingschef Finanssektorens Uddannelsescenter
 • Peter Engberg Jensen, Det Finansielle Råd mv.
 • Tine Lundegaard, kommerciel direktør Eksportkreditfonden
 • Kristin Parello-Plesner, Director CSR, Enviromental & Social Risk, Eksportkreditfonden

En del af undervisningen er online-selvstudie, hvortil du skal forvente at afsætte i alt ca. 4-5 timer pr. modul. Undervisningen på kursusdagen er baseret på, at deltagerne har gennemgået selvstudiet.

 

Læs mere om de øvrige moduler

Ønsker du at tilmelde dig alle 4 moduler og derved opnå 5% rabat, kan du kontakte Tina Bæhrenz Damgaard.

Generel information om bestyrelsesuddannelsen

 

Start 7. december 2021
Sted Skanderborg Park
Varighed 1 dag
Målgruppe
Bestyrelse
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Underviser Line Bagger Bendix
Pris: 5.304 kr. 7.054 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.

Virksomhedens udbytte

Efter bestyrelsesuddannelsens fire moduler kommer deltageren hjem med større indsigt i bankfaglig teori og praktiske redskaber til de mange facetter af bestyrelsesarbejdet i et pengeinstitut.

Med den rette indsigt og redskaber kan en kompetent bestyrelse lede, støtte og inspirere den daglige ledelse og dermed proaktivt påvirke virksomheden i en konstruktiv retning.

Med indsigt i blandt andet regulatoriske forhold, bestyrelsesansvar, kredit, kapital, likviditet, markedsrisiko, it og risikostyring, det strategiske arbejde samt god selskabsledelse kan bestyrelsen aktivt kvalificere instituttets forretningsmodel og strategi.

Deltagerens udbytte

Med denne bestyrelsesuddannelse øger du dit kompetenceniveau og får en direkte anvendelig viden og inspiration til bestyrelsesarbejdet. Forløbet er inkl. det obligatoriske grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter.