Kursus

IDD-prøven (kørekortet)

  • Pension
  • Privatrådgiver
  • Erhvervsrådgiver

Med IDD skal alle medarbejdere, der arbejder med forsikringsdistribution, dokumentere deres kompetencer inden for de områder, som er relevante for deres jobprofil.

Læs mere om IDD

Medarbejdere, der ikke af omfattet af den tre-årige overgangsordning, skal bestå en prøve, for at de selvstændigt må distribuere forsikringer uden opsyn. Prøven dokumenterer, at det teoretiske fundament er på plads, og at medarbejderen forstår at anvende det, så det passer til kundens aktuelle behov.

 

Varenummer SFP045
Fagansvarlig Pernille Schwartz
Koordinator Tine Hansen
Underviser Kristian Fårbæk Sørensen
Underviser Martin Møller
Underviser Martin Møller
Underviser Susanne Døssing
Underviser Susanne Døssing
Underviser Martin Møller
Underviser Susanne Døssing
Underviser Martin Møller
Underviser Pernille Schwartz
Underviser Pernille Schwartz
Underviser Kristian Fårbæk Sørensen
Underviser Kristian Fårbæk Sørensen
Underviser Kristian Fårbæk Sørensen
Underviser Claus Henriksen
Underviser Martin Møller
Underviser Martin Møller
Underviser Martin Møller
Underviser Martin Møller
Underviser Susanne Døssing
Underviser Susanne Døssing
Underviser Kristian Fårbæk Sørensen
Pris: 2.550 kr. 4.900 kr. for ikke-medlemmer Kontakt os for pris ved flere personer på samme hold.
Vi har plads til 8 personer pr. dag. Er der fuldtegnet ved din tilmelding, får du besked fra os med tilbud om anden dato.
Læs mere


IDD-prøven består af en eksamen

Deltagerne får tilsendt eksamensopgaven på mail 2 hverdage før deres eksamen. Vi afvikler eksamen som et kundemøde – enten med fysisk tilstedeværelse eller virtuelt. Umiddelbart efter eksamen får deltageren at vide, om han er bestået eller ikke-bestået og feedback på sin præsentation. Deltageren har max. 3 forsøg til at bestå prøven, herefter rammes man af 1 års karantæne.

Efter bestået prøve indgår deltageren i det sædvanlige flow med IDD-efteruddannelsesprøve i form af en multiple choice-test hvert 3. år.

Hvordan forbereder jeg mig til prøven?

Forberedelse i form af e-learning og fysisk undervisning er et frivilligt supplement til prøven.

Se hvordan du kan forberede dig til IDD-prøven med før-måling, e-learning og/eller fysisk undervisning

Deltagere på de grundlæggende uddannelser tilbydes automatisk IDD-prøve 

IDD-prøvens læringsmål er en integreret del på de grundlæggende uddannelser på FU, og deltagerne på Finansuddannelsen, Finans Trainee og Trainee-uddannelse for Bachelorer får automatisk mulighed for at gå til eksamen.

I forbindelse med tilmeldingen beslutter HR hvilke jobprofiler, deres deltagere skal gennemføre IDD-prøve i, så sørger vi for det praktiske. På igangværende forløb kontakter vi HR for at afklare ønsket om IDD-prøver.

Målgruppe

Nye ansatte i sektoren og nye medarbejdere inden for forsikringsdistribution uden tilstrækkelig erfaring til at være omfattet af overgangsordningen. Læs mere om overgangsordningen.
 

Tilmelding til IDD-prøven

Via formularen herunder. Kontakt gerne koordinator Tine Hansen direkte for at høre mere om mulighederne for at oprette et lukket hold i egne lokaler ved min. 6 deltagere.

Læs mere om tilvalg af IDD-undervisning

Læs mere om IDD-efteruddannelsesprøven

Virksomhedens udbytte

IDD-prøven dokumenterer, at den ansatte er compliant i forhold til Finanstilsynets krav på området.

Deltagerens udbytte

IDD-prøven giver dig tryghed for at, du er kompetent til selvstændigt at distribuere forsikringsprodukter inden for den valgte jobprofil.