Kursus

IDD-undervisning

  • Pension

Som forberedelse til IDD-kompetenceprøven på bilag 4 kan du vælge at supplere med fysisk undervisning, hvis du har behov for det.

Den fysiske undervisning foregår på kurset Pension - Behovsanalyse, som du kan tilmelde dig her.

Alle læringsmål, der indgår i IDD-bilag 4 er omfattet i de to undervisningsdage.

Fysisk undervisning før IDD bilag 4
Den fysiske undervisning bygger videre på e-learning-kurserne med praktiske opgaver og cases. Undervisningen styrker din faglighed og helhedsrådgivning ved at træne dialogen med kunden i forskellige scenarier, hvor den faglige del inddrages. Træningen er meget praksisnær, så du kan anvende deres nye viden og tilgang umiddelbart efter undervisning og prøve.

Varighed
Kurset varer to dage. Dag 1 fra kl. 9.30-17.00 og dag 2 fra kl. 8.30-15.30.
Målgrupper
Privatrådgiver
Erhvervsrådgiver
Fagansvarlig Pernille Schwartz
Koordinator Dorthe Guldager
Næste afholdelse - se kurset Pension - Behovsanalyse
Kontakt os
Pris: 7.092 kr. 9.452 kr. for ikke-medlemmer
Prisen dækker undervisning ekskl. ophold og forplejning. Kontakt os for pris ved lukket hold.
Skal du gennemføre IDD-prøve på bilag 4, skal du tilmelde dig særskilt her på hjemmesiden. Du bliver ikke automatisk tilmeldt prøven ved at tilmelde dig dette kursus.
Læs mereForberedelse til IDD-undervisning

Du forbereder dig til den fysiske undervisning ved at gennemføre en førmåling, der er bygget op over netop de kompetencer, som du skal besidde for at bestå kompetenceprøven.

Førmålingen linker dig til relevant e-learning og giver samtidig underviseren indsigt i, hvad den fysiske undervisning skal omkring for at dække netop dine behov.

Ved at gennemgå relevant e-learning får du et grundlæggende teoretisk fundament. Du skal desuden løse cases og opgaver inden den fysiske undervisning. Det hjælper dig med at omsætte det teoretiske til den praktiske hverdag og er med til at forankre din nye viden.

 


Målgruppe for den supplerende fysiske undervisning

Nye medarbejdere indenfor forsikringsdistribution og medarbejdere uden tilstrækkelig erfaring til at være omfattet af overgangsordningen.

Nye ansatte i sektoren kan med fordel tage prøven som led i en generel grundlæggende uddannelse som fx Finansuddannelsen, Finans Trainee, Trainee-uddannelse for Bachelorer mv., hvor prøven er en integreret del af forløbet. 

 

Læs mere og tilmelding til IDD-komptenceprøven bilag 4

Læs mere om IDD-efteruddannelsesprøven

 

Virksomhedens udbytte

IDD-undervisningen understøtter virksomhedens strategi inden for pensionsområdet og er med til at kvalitetssikre niveauet af ansattes formidling af forsikringer. Deltagerne vil med stor sandsynlighed kunne øge virksomhedens omsætning inden for området.

Deltagerens udbytte

Deltagerne bliver klædt på til at bestå den obligatoriske IDD-kompetenceprøve.

De får desuden en helhedsforståelse af rådgivning og formidling inden for forsikringer relateret til pensionsområdet. Deltagerne får en øget forståelse og fokus på kundernes behov, ligesom de efter deres deltagelse vil forstå at knytte kunderne tættere til pengeinstituttet.