FU fortsætter online, men udsætter aktiviteter med fysisk fremmøde, så længe myndighederne anbefaler det. Få overblik
Test og målinger

Kompetenceafklaring Investering - Generelle emner

  • Investering
  • Privatrådgiver

Kompetenceafklaring bygger på de læringsmål, der er til investeringsrådgiveren. Målingen giver præcise individuelle tilbagemeldinger på mulig kompetenceudvikling og linker direkte til relevant e-learning.

Den generelle kompetenceafklaring på investeringsområdet rummer tre målinger inden for disse områder:

  • Relevant lovgivning & Økonomisk forståelse
  • Investeringsforeninger
  • Puljeordninger

OBS - Investeringsforeninger og Puljeordninger kan også samles i én prøve.

Varighed 01:36
Varenummer KOINV01
Fagansvarlig Claus Henriksen
Koordinator Tine Hansen
Pris: 100 kr. Kontakt os for pris for ikke-medlemmer Prisen dækker en blok med tre målinger
Kompetenceafklaringen kan tilpasses virksomhedens egne ønsker og behov med ex. egne forretningsgange, best practise og holdninger så det indgår i en samlet løsning.
Læs mere


Fordeling af spørgsmål og tidsforbrug på de 3 områder
Et emne rummer de samme læringsmål i hver måling. Til hvert læringsmål er der knyttet en række spørgsmål. Målingen trækker tilfældigt i puljen af spørgsmål, så sammensætningen af spørgsmål er forskellig fra gang til gang. I hver måling møder du kun et spørgsmål pr. læringsmål. 

  • Relevant lovgivning & Økonomisk forståelse: 25 læringsmål - max. 40 minutter
  • Investeringsforeninger: 20 læringsmål - max. 32 minutter
  • Puljeordninger: 20 læringsmål - max. 32 minutter

Ved at svare på i alt 65 multiple choice-spørgsmål får du et billede af dit niveau, og hvor du eventuelt bør sætte ind for at forbedre dine kompetencer.

Metode
Måling med multiple choice-spørgsmål. Straks efter din besvarelse får du en resultatside med en beskrivelse af, hvor og hvordan du kan sætte ind for at forbedre din viden på området. Som afslutning får virksomheden en samlet rapport, der giver overblik over de samlede kompetencer og mulige tiltag.

 

Tilvalg til grundpakken på investering

Du kan vælge at supplere den generelle blok med forskellige tilvalg: 

   

Planlægger du en kompetenceafklaring for flere medarbejdere?

Brug kompetenceafklaringen som dokumentation for jeres kompetencer i henhold til Bekendtgørelsen
Som virksomhed bestemmer man selv, hvordan man ønsker at dokumentere sine kompetencer.
Kompetenceafklaringen understøtter lovgivningens krav på området og kan derfor også bruges til dette formål.

Hvad er forskellen mellem en kompetenceafklaring og en dokumentation?


Start gerne med at gennemføre en gratis screening på investeringsområdet

Det er ganske uforpligtende og giver dig et indtryk af investeringsområdet og metoden.

Virksomhedens udbytte

Afrapporteringen giver HR og ledelsen et grundigt overblik over rådgivernes faglige kompetencer i forhold til branchens standard. Det giver jer mulighed for at optimere de ressourcer, I bruger på efteruddannelse.

Ved hjælp af benchmark kan du se, hvordan I ligger i forhold til alle andre, der har gennemført den samme måling. Hvis I gennemfører kompetenceafklaringen flere gange, kan I også se jeres egen udvikling.

Kompetenceafklaringen giver jer samtidig den dokumentation af medarbejdernes kompetencer indenfor gule og grønne produkter, som lovgivningen kræver.

Deltagerens udbytte

Du får en grundig afklaring af dine kompetencer på investering i forhold til både branchens standard og lovgivningens kompetencekrav.

På resultatsiden får du anbefalinger til relevant læring i forhold til dit niveau, så du straks kan opdatere dine kompetencer.

Med en kompetenceafklaring på investering kan du samtidig dokumentere dine kompetencer i henhold til Bekendtgørelsen.