FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ
Seminar og temadag

Temadag - Nye regler om rekonstruktion af virksomheder

  • Erhverv
  • Kredit
  • Landbrug

Den 8. april 2021 kl. 9 - 11 holder vi en online temadag om de nye regler om rekonstruktion af virksomheder.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med udfordrede eller nødlidende arrangementer.  

Indhold

Coronapandemien påfører fortsat flere virksomheder økonomiske udfordringer. Konkursrådet har tidligere foreslået flere væsentlige ændringer af reglerne om rekonstruktion for at gøre reglerne mere smidige og mindre omkostningskrævende.

Konkursrådets forslag har resulteret i en ændring af bl.a. konkursloven og af reglerne om rekonstruktion, som forventes at blive vedtaget marts 2021. Formålet med ændringerne er at redde de virksomheder, som er levedygtige, men som på grund af coronapandemien - eller andre omstændigheder - er insolvente. 

De foreslåede ændringer er hverken emne- eller tidsmæssigt begrænset til coronapandemien, men omfatter også virksomheder, som af andre årsager har økonomiske udfordringer. Det betyder også, at ændringerne vil gælde efter corona. 

Emner

Indlægsholder advokat (H)/partner Jens Højmark, DAHL Advokatfirma, gennemgår ændringerne, herunder:

Hurtig mulighed for virksomhedsoverdragelse (”fast track”)

  • Udpegning af tillidsmand bliver en mulighed (ikke længere et krav)
  • Virksomheden går ikke konkurs, hvis rekonstruktionen ophører, uden at der er vedtaget rekonstruktionsplan
  • LG dækning allerede ved indledning af rekonstruktion (som man også gør ved konkurs)

Jens højmark berører også ændringernes forventede konsekvenser set fra de forskellige ”interessenter”, herunder:

  • Skyldner
  • Pengeinstitut (og virksomhedspanthaver) 
  • Rekonstruktøren

 

På temadagen bliver der til sidst også mulighed for spørgsmål og erfaringsudvikling.

 

Der gives mængderabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut: 15 procent rabat på deltager nr. 2 og 25 procent rabat på deltager nr. 3, 4… 

 

Varighed
To timer: Kl. 9 - 11
Målgrupper
Kreditmedarbejder
Erhvervsrådgiver
Fagansvarlig Bent Erichsen
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt os
Pris: 0 kr.
Et link til deltagelse i temadagen sendes inden afholdelsen på mail til de tilmeldte.