Kursus

Udviklingsledelse og læringsmiljøer

  • Ledelse
  • Strategi og forretningsudvikling

Bliv dygtigere til at understøtte læring og udvikling hos den enkelte medarbejder og i teamet.

Behovet for udvikling af den enkelte medarbejder og teamet bliver større og større i den finansielle sektor – ikke mindst set i lyset af de mange forandringer. Der er brug for, at du som leder kan understøtte medarbejdernes og teamets læring og udvikling, så de kan løfte nutidige og fremtidige opgaver.

Dette kursus kan tages enkeltvis eller som en del af lederforløbet Den erfarne leder - læs her

Formål

Du bliver styrket i at skabe læring og udvikling hos den enkelte og i din afdeling. Du bliver endnu dygtigere til at arbejde med de mange forandringer, du som leder skal skabe og implementere. Du får indsigt i, hvorfor denne del indenfor ledelse bliver vigtigere og vigtigere, og du bliver klædt på med nyeste viden om og metoder til udviklingsledelse. 

Indhold

På kurset arbejder vi blandt andet med:

  • Din rolle som leder i forhold til at skabe læring og udvikling
  • Viden om elementer i læring og udvikling​
  • Udvikling af teams​
  • Facilitering af møder og dialoger​
  • Facilitering af udviklingsprocesser​
  • Facilitering af læringsmiljøer

Kurset er praksisnært, og du arbejder med din egen afdeling, så du kan overføre læringen direkte til din hverdag.

Målgruppe
Ledere i finanssektoren eller i beslægtede brancher (fx forsikring, pension og revision).

Forløbets opbygning​
Kurset strækker sig over to dage med fremmøde. Hertil kommer forberedelse.

Ønsker du FUs ledercertificering?

Hvis du på et tidspunkt ønsker FUs ledercertificering, kan du tage yderligere lederkurser og få udarbejdet en personprofil, lederevalueringer, udviklingsdialoger og skal også skrive praksiscase op til certificeringen. Du skal dog afslutte de fire forløb indenfor en 2 årig periode. Læs mere om Den erfarne leder her

Startdato 3. februar 2022
Slutdato 4. februar 2022
Sted Skanderborg Park
Varighed 2 dage
Dag 1: Kl. 10.00-18.00.
Dag 2: Kl. 8.30-15.30.
Målgruppe
Leder
Koordinator Louise Kirch Svendsen
Underviser Pernille Bech Hansen
Pris: 7.000 kr. 9.331 kr. for ikke-medlemmer
Hertil kommer ophold og forplejning. Vælg i tilmeldingen om du har brug for overnatning.
Tilmeld
Når du tilmelder dig kurset, deltager du sammen med ledere, der er i gang med det samlede forløb for erfarne ledere.

Virksomhedens udbytte

I får en leder, der med større viden om og fokus på læring og udviklingsledelse sikrer, at medarbejderne og teamet udvikler nye kompetencer og måder at arbejde på – og udnytter deres potentiale fuldt ud. På den måde bliver medarbejderne og teamet ved med at udvikle sig, så det understøtter forandringerne og strategien, og de er klar til kommende udfordringer.

Deltagerens udbytte

Du får øget dit fokus på udviklingsledelse og bliver bedre til at identificere, hvad der skaber læring og udvikling hos den enkelte og i teamet.​ Du bliver styrket i din evne til at lede dine medarbejdere og teamet gennem deres udvikling og på den måde hjælpe andre med at lykkes. ​