Adfærdsmåling

Adfærdsmålinger er et udviklingsværktøj, der hjælper med at sætte fokus på at udvikle adfærd og vaner. Det kan støtte medarbejderen til at skabe endnu bedre kundeoplevelser, rådgivning og salg.

FU bruger adfærdsmåling før, under og efter forløb, hvor det er relevant at følge deltagernes udvikling af nogle bestemte kompetencer. På samme måde kan virksomheder bruge adfærdsmålinger til at få overblik over relevante indsatsområder og følge udviklingen.

Derudover giver en adfærdsmåling også den enkelte medarbejder et overblik over sin adfærd på nogle aftalte parametre på nogle givne tidspunkter. På den måde bliver det nemmere at se, hvor han eller hun skal sætte ind for at rydde op i dårlige vaner og forstærke de gode.

 

På billedet ses et eksempel på et spørgsmål i adfærdsmålingen. Rapporten viser, hvordan medarbejderen har vurderet sig selv før forløbet starter (før), kort før forløbet slutter (efter) og sidste gang 6 måneder efter endt forløb (job). Desuden vises gennemsnittet.

Når en hel afdeling deltager i målingen, kan afdelingslederen se, hvordan det adfærdsmæssigt står til i afdelingen. På den måde kan lederen arbejde med at udvikle hele afdelingen. For eksempel hvordan medarbejderne kan sættes sammen for at lære af hinanden, og hvem lederen kan bruge som rollemodel for en bestemt adfærd.

Målingen udmønter sig i flere rapporter, som giver lederen og HR overblik over medarbejdernes adfærd. Hver medarbejder får sin egen adfærdsrapport, hvor gennemsnittet også fremgår.

Et af de områder, hvor jeg virkelig kan se en udvikling er i struktureringen af min hverdag, arbejdsgange og kundemøder. Her ser jeg et sammenfald i forhold til adfærdsrapporten, hvor flere af mine indsatsområder går på, hvordan jeg interagerer med kunden, og den oplevelse kunden skal have ved at have mig som rådgiver.

Mathias Nielsen
Mathias Nielsen - Erhvervsrådgiver, Lollands Bank

Spørgsmålene til og resultatet af den individuelle adfærdsrapport er et godt oplæg til selvrefleksion og skaber udgangspunkt for dialog – både mellem medarbejdere og i forbindelse med sparringssamtaler med nærmeste leder, mentor eller underviser.

Når I bestiller en adfærdsmåling, hjælper FU jer gennem hele processen fra måling til rapport. Desuden tilbyder vi konkrete løsningsforslag til forandringer i organisationen ud fra målingen.

Måling over tid viser udviklingen i adfærd

Som en del af målingen besvarer medarbejderen en række spørgsmål om egen adfærd. Det er muligt at nøjes med én måling, men det er en god idé at spørge om det samme flere gange for at måle udviklingen over tid. Målingerne foretages eksempelvis forud for, at et forløb (eller f.eks. en proces/kompetenceudvikling i en afdeling) starter, kort før det slutter og sidste gang 6 måneder efter endt forløb.

Med en udvikling over tid bliver det tydeligt, hvilke områder medarbejderen skal blive ved med at fokusere på, og hvor godt de gode vaner har bidt sig fast.

 

Lederen, HR eller underviseren får udover de enkelte medarbejderes målinger også en rapport, som giver et overblik over alle medarbejdernes adfærd.

Adfærdsmålinger kan bruges på alle organisationsniveauer

Pengeinstitutter kan bruge adfærdsmålinger som værktøj i forskellige sammenhænge og på forskellige niveauer i organisationen. Vi måler ofte på rådgiveres adfærd, men kan eksempelvis også måle salgslederes adfærd. Det afhænger af, hvilke spørgsmål vi stiller.

Læs også om lederevalueringer, der er en særlig form for adfærdsmåling, hvor vi inddrager flere perspektiver

Adfærdsmålinger indgår på uddannelsesforløbet Den Kompetente Rådgiver og Erhvervsrådgiveruddannelsen, hvor målingen har fokus på rådgiverens adfærd i forhold til salgets faser, den enkeltes effektivitet og tidsplanlægning.

I kan også bruge adfærdsmålinger på flere individuelle uddannelsesforløb, hvor vi tilpasser spørgsmålene  til det enkelte pengeinstitut eller som en del af jeres MUS/SUS.

FU har udviklet en spørgsmålsdatabase og vi hjælper gerne med at udarbejde en spørgeramme tilpasset præcist til jeres behov.

Jeg har i forbindelse med kurset ’Dig og dine kunder’ brugt adfærdsmålingen til løbende at holde mig selv op på udvalgte udviklingspunkter, som jeg gerne vil flytte mig på.

Ditte Bunk Svane
Ditte Bunk Svane - Privatrådgiver, Jutlander Bank

Rapporttyper fra adfærdsmåling i virksomheder

Der er udarbejdet forskellige typer af adfærdsrapporter, så medarbejderen får sin egen individuelle rapport, og både HR, nærmeste leder og forretningschef kan få en overordnet rapport.

Finanssektorens Uddannelsescenter tilbyder følgende rapporter i forbindelse med adfærdsmålinger:

  1. Individuel rapport til medarbejderen
  2. Afdelings/team-rapport til HR og leder (i anonym eller ikke-anonymiseret form)
  3. Udvidet individuel rapport, hvor andre tæt på medarbejderen også giver deres vurdering af medarbejderens adfærd og evner.

Adfærdsmålingen bør aldrig stå alene, men skal bruges aktivt som et dialogredskab.

Læs mere om vores erfaringer med brugen af adfærdsmålinger

Bjarne Klitgård Hallstrøm
Bjarne Klitgård Hallstrøm
Chefkonsulent
+45 8993 3571
+45 2968 3571
Kontakt Bjarne hvis du ønsker at høre mere om adfærdsmålinger
Dag Kristiansen
Dag Kristiansen
Chefkonsulent
+45 8993 3373
+45 2916 3109
Kontakt Dag hvis du ønsker at høre mere om adfærdsmålinger