Coaching

Få hjælp til personlig coaching af medarbejder, team eller leder.

I en hverdag, der omfatter store mængder af informationer og påvirkninger fra alle kanter, er det relevant at kunne bevare overblikket og fokusere på det, du vil opnå. 

En coach kan hjælpe dig med at få:

  • Mere balance
  • Handlekraft
  • Fokus på det vigtigste i det personlige og det professionelle liv

Skab gode resultater med coching

Coaching en mulighed for at skabe gode resultater og et redskab til at nå de ting, du drømmer om

Hvad er et coachingforløb?

Et coachingforløb er et struktureret lærings- og udviklingsforløb med optimal fokus på dine personlige udviklingsmuligheder.

Forløbet er et professionelt samarbejde mellem dig og din coach, hvor du bliver udfordret på dine overbevisninger og får mulighed for at blive bedre til at tage beslutninger ud fra et større perspektiv.

Coaching i en virksomhed gør det muligt for såvel medarbejdere som ledere at udnytte det fulde potentiale. Derfor benytter flere og flere virksomheder en coach i forbindelse med:

  • Medarbejderudvikling
  • Strategiplaner
  • Ønske om øget produktivitet

En besparelse for virksomheden

Når en virksomhed tager hånd om sine medarbejderes udvikling og håndterer personlige problemstillinger via en coach, opnår virksomheden oftest en besparelse på længere sigt.

 

Motivation og ansvarlighed

FU arbejder professionelt med coaching. Vi er trænet i at arbejde med aktiv lytning og spørgeteknikker på en måde, så motivation og ansvarlighed for at skabe synlige resultater bliver drivkraften hos den enkelte medarbejder.

 

Coaching er relevant for alle personalegrupper

  • Medarbejder: Coaching hjælper dig til at reflektere og bruge dine erfaringer i dit arbejde, og du får overblik, overskud og handlekraft.
  • Leder: Coaching handler ofte om at give dig den nødvendige selvindsigt, styrke dine kommunikative evner og øge din følelsesmæssige intelligens. Som leder fremmer du dermed såvel egne som dine medarbejderes ressourcer optimalt.
  • Teams: Coaching kan også være en god løsning i teams, for eksempel hvis I ønsker at skabe commitment til fælles mål, optimere samarbejdet og kommunikationen, løse konflikter eller afklare værdier.

 

Fysisk møde, web-coaching eller telefon

Et coachingforløb kan foregå ved et personligt møde face to face, som et virtuelt webmøde eller pr. telefon. En samtale varer typisk 45-60 minutter og indgår i et forløb, der ofte omhandler flere sessioner. 

Telefon- og web-coaching med en professionel coach er ressourcebesparende, da du ikke skal afsætte tid til transport til dig selv eller coachen. Denne form for coaching er fuldt på højde med det personlige møde.

 

Der arbejdes med fokuspunkter

Udgangspunktet for forløbet er målsætningssamtalen, som du har forberedt inden første samtale. Undervejs i samtalen arbejder du og din coach med fokuspunkter, for eksempel dine grundlæggende værdier og personlige evner.

Ved hver samtale vælger du, hvor fokus skal være. Coachen lytter og bidrager med iagttagelser, udfordrende spørgsmål og konstruktiv feedback. Denne interaktion skaber klarhed og hjælper dig til handling i forhold til de mål, du har sat dig.

 

Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille hvis du vil høre mere
Peter Jensen
Peter Jensen
Chefkonsulent
+45 8993 3570
+45 2968 3570
Kontakt Peter, hvis du vil høre mere