Fokusgrupper og interviews

Kvalitative studier af eksisterende og potentielle kunder giver dig en dyb indsigt i kundeadfærd og -behov. En indsigt du kan bruge til at udvikle nye kundekoncepter og forbedre relationen til dine kunder.

FU kan gennem kvalitative metoder skaber kundeindsigt og hjælper med at omsætte denne indsigt til nye forretningsområder, services og produkter.


Tjek om det virker, før I lancerer

Vi kan for eksempel hjælpe jer med at udarbejde eller teste design- og servicekoncepter, så I allerede før en lancering får indsigt i, om nye produkter eller kampagner virker.

Dataindsamlingen kan bestå af:

  • Individuelle interviews
  • Fokusgruppeinterviews af udvalgte kundegrupper
  • Andre kvalitative metoder

Lad os høre fra dig, hvis du har en ide eller et behov for en nærmere undersøgelse af et emne.

 

Maria Krab Wissing
Maria Krab Wissing
Projektleder
+45 8993 3212
+4117 1734
Kontakt Maria hvis du vil høre mere

 

Fokusgrupper og interviews er et produkt under FU Indsigt. Få overblik over alle FU Indsigt produkter her.