Udvikling af ledelsesværdier

Ledelsesværdier eller et ledelsesgrundlag, udviklet med udgangspunkt i strategien, giver lederne et tydeligt billede af, hvad der er god ledelse i virksomheden, og hvad der forventes af dem.

Man kan ikke entydigt definere, hvad der er god ledelse. God ledelse afhænger nemlig af, hvad det er for en opgave, der skal løses eller rettere, hvad det er ledelse skal bidrage til i den konkrete situation.

For at definere og tydeliggøre hvad der er god ledelse, og hvad der er forventninger til lederne i din virksomhed, kan det derfor være en god proces at udvikle et sæt af ledelsesværdier eller at ledelsesgrundlag, som det også benævnes nogle steder.

Ledelsesværdier fungerer som et fælles fundament for god ledelse. Det er et sæt ”spilleregler” og ledelsesmæssige opmærksomheder.

Ledelsesværdier udvikles specifikt til den enkelte virksomhed med udgangspunkt i strategien for virksomheden. Netop for at sikre at lederne bedriver ledelse på en måde, der bidrager til, at virksomheden får strategien til at leve, og får den implementeret.

    

På FU hjælper vi virksomheder med at udvikle deres eget specifikke sæt af ledelsesværdier (ledelsesgrundlag) på baggrund af strategien. Det gør vi sammen med direktionen, HR og typisk også med involvering af den bredde gruppe af ledere.

Ledelsesværdierne implementeres og bruges i lederudviklingsforløb. Her bliver det tydeligere for lederne, hvad der forventes af dem, og de får lejlighed til at forholde sig til sig selv som leder i relation til ledelsesværdierne og at får udviklet og trænet de kompetencer, der er brug for.

Som et led i at implementere ledelsesværdierne, til løbende feedback og i lederudviklingsforløb kan det være meget givtigt at gennemføre lederevalueringer baseret på ledelsesværdierne. Herved får lederne direkte feedback fra deres chefer, medarbejdere og evt. andre feedbackgrupper, der giver dem værdifuld indsigt i, hvordan andre oplever dem som ledere.

3 ting det er vigtigt at lykkes med som leder

 

 

Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars, hvis du vil høre mere om udvikling af værdier
Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille, hvis du vil høre mere
Peter Jensen
Peter Jensen
Chefkonsulent
+45 8993 3570
+45 2968 3570
Kontakt Peter, hvis du vil høre mere