Lederevaluering

En lederevaluering er et effektivt redskab, som viser hvad andre opfatter som lederens styrker og svagheder. Den kan bruges i forbindelse med lederens udvikling.
Uanset om man er ny eller erfaren leder er det vigtigt at reflektere over og arbejde med sig selv som leder. Bevidstheden om sig selv og sin udvikling som leder er med til at bidrage til, at man lykkes bedst muligt. Som et led i denne proces og i lederudvikling kan det være værdifuldt at få lavet en lederevaluering. En lederevaluering bør ikke stå alene, men være en integreret del af en udviklingsproces for at skabe værdi.

I en lederevaluering bidrager forskellige personer rundt om lederen med feedback og dermed med deres perspektiv på, hvordan de oplever lederen. Det kan for eksempel være 360 graders eller 180 graders lederevalueringer afhængig af hvor mange forskellige perspektiver, der er på lederen.

Typisk vil lederens chef og medarbejderne som minimum deltage i evalueringen, men også lederkollegaer og andre kollegaer kan inviteres til at evaluere lederen.

En 360 graders lederevaluering giver lederen feedback fra personer med forskellige synsvinkler på lederen. Det giver en bred indsigt i, hvordan lederen opfatter af sig selv sammenlignet med, hvordan andre opfatter lederen.
Evalueringen identificerer lederens styrker og vigtigste udviklingsområder, og er derved et godt udgangspunkt for udvikling af lederen. 

Dialogen er omdrejningspunktet

Det er vigtigt at få fulgt op på en lederevaluering – både i form af lederens dialog med nærmeste leder/HR og lederens dialog med medarbejderne . Som minimum bør dialogen udmøntes i en udviklingsplan og gerne kobles op på konkrete udviklingsaktiviteter. Vi giver jer sparring på, hvordan I kan følge op på evalueringen. Vi gennemfører også gerne 1:1 feedbacksamtaler direkte med lederen på baggrund af evalueringen. Kontakt os for at høre nærmere.


Tilpasset til jeres ledelsesgrundlag

I opnår størst værdi, når målepunkterne i evalueringen er koblet op på jeres egne ledelsesværdier. Inden vi igangsætter evalueringen, har vi derfor en dialog om, hvad god ledelse er hos jer, og hvordan det måles. FUs konsulenter har mange års erfaring med lederudvikling, og vi hjælper jer også gerne med at udvikle og formulere jeres eget ledelsesgrundlag. 

Forskellige værktøjer til lederevaluering:
FU bruger værktøjerne på udvalgte åbne forløb, og når vi gennemfører isolerede lederevalueringer.

• Specialudviklede lederevalueringer med udgangspunkt i din organisations specifikt definerede ledelsesværdier/ledelsesgrundlag 
• Insight Transformational Leadership
• Garuda (Lederens Mentale Scorekort)

 

Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere
Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars, hvis du vil vide mere

 

Lederevaluering er et produkt under FU Indsigt. Få overblik over alle FU Indsigt produkter her.