Strategiimplementering

Strategien er først en succes, når den lever i organisationen. Vi hjælper jer med at opnå dette.

Talrige undersøgelser viser, at mange strategier fejler og ikke bliver realiseret som forventet. Det kan der være mange forklaringer på. Det svære er ikke at udvikle strategien, men derimod at få den til at leve i organisationen. Det kræver en stor indsats af forskellig karakter.

FU har med succes hjulpet virksomheder med at implementere strategier. Vi samarbejder med udvalgte FU associates, som er eksperter inden for emnet, og har stor erfaring med strategiimplementering i sektoren.

Afhængig af jeres strategi og organisation arbejder vi med mange forskellige værktøjer og indsatser.

Se case: Strategiimplementering i Fynske Bank

 

Fælles retning skaber resultater

Det er vigtigt, at alle medarbejdere kender og forstår den ønskede retning. De skal kunne se meningen med strategien og kunne koble det til egne opgaver og indsatser.

Vi tager udgangspunkt i implementerings- og ledelsesværktøjer som sikrer, at de enkelte afdelingers og medarbejders fokus, prioriteringer og udvikling tager afsæt i den overordnede strategi. Det sker via lokale handlingsplaner med indsatser koblet direkte op på den overordnede strategi samt strategiske udviklingssamtaler med medarbejderne (SUS).

 

Vi inkorporerer vision og mission i overordnede handlingsplaner og udarbejder handlingsplaner for afdelingerne. I forbindelse med MUS/SUS-samtaler sættes der mål for den enkelte medarbejder på baggrund af handlingsplanerne.

Vi hjælper ledelsen med at være klædt på til opgaven

Når vi arbejder med strategiimplementering, arbejder vi ofte også med ledelsesudvikling og omvendt. Det er nemlig to sider af samme sag. Det er ledernes (på alle niveauer) evne til at sætte retning, kommunikere, involvere og følge op, der bliver afgørende for, om strategien kommer til at leve i hele organisationen.

Derfor er strategiimplementering også et centralt element på vores Master i Ledelse-uddannelse.

Kulturen skal understøtte strategien

Som management-guruen Peter Drucker så klogt har sagt: ”Culture eats strategy for breakfast”, så indebærer strategiimplementering ofte et ønske om og behov for at ændre kulturen, så den i højere grad understøtter en ny retning. Det kan for eksempel være til en mere proaktiv, opsøgende eller innovativ kultur.

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan FU kan hjælpe med strategiimplementering i din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os.

Læs om FUs strategiimplementering i Fynske Bank

 

Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille hvis du ønsker at høre mere
Peter Jensen
Peter Jensen
Chefkonsulent
+45 8993 3570
+45 2968 3570
Kontakt Peter hvis du ønsker at høre mere
Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars hvis du vil vide mere