Strategiudvikling

Der er vigtigere end nogensinde før, at I som en virksomhed i den finansielle sektor forholder jer til jeres forretningsmodel samt påvirkninger fra organisationen og omverdenen.

Sektoren er under store forandringer på grund af for eksempel reguleringer, digitalisering og disruption. Kampen om overlevelse og om kunderne er skærpet. For også på sigt at lykkes, kræver det, at den øverste ledelse hele tiden forholder sig til, hvordan virksomheden agerer klogt og sætter retning.

Bestyrelser og direktioner bør hele tiden forholde sig til forretningsmodellen og påvirkningerne, så de kan agere på opståede muligheder og trusler.

Emergerende strategier

Eksperter taler om, at strategier bør være emergerende. Det vil sige, at jeres virksomheds strategi løbende tager form på baggrund af de interne og eksterne påvirkninger, som I møder.

Nogle gange analyserer vi i dybden, og der opstår nye, radikale og langsigtede ændringer i kursen for jeres virksomhed. Andre gange hjælper vi jer med en mindre proces for eksempel årligt, hvor vi tager udgangspunkt i jeres eksisterende vision og strategi. Her drejer det sig primært om, at I vælger og tydeliggør næste konkrete step i en mere langsigtet plan.

Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars hvis du vil vide mere
Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille hvis du ønsker at høre mere