FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Hold professionelle webinarer

Lad FUs konsulenter ordne alt det tekniske og praktiske, når virksomheden skal holde webinar. Så er du sikker på en topprofessionel afvikling af webinaret fra A til Z.

FU tilbyder at afvikle webinarer, når I som virksomhed har brug for denne mødeform, men ikke føler jer tryg i, hvordan I gør før, under og efter et webinar.

 

Webinarer sparer ressourcer

Webinarer har den fordel, at de kan erstatte et fysisk møde eller fysisk fremmøde. De kan foregå på tværs af landsdele og endda på tværs af kontinenter.

Webinarer sparer tid for oplægsholderen, for sælgeren, for afdelingslederen, eller hvem det end er, der skal på talerstolen, for vedkommende kan blive hjemme på matriklen – og det kan samtlige deltagere også. Om matriklen er helt hjemme i stuerne eller ude på arbejdspladsen er op til virksomheden.

Alle, der har en internetforbindelse, kan deltage i et webinar via PC, Mac, tablet eller smartphone.

Læs artikel om case, hvor FU hjalp DLR Kredit med at holde webinar i Grønland og Danmark på samme tid

 

Et webinar kan ses som en online-version af et stormøde

Webinaret kan sammenlignes med et stormøde i kantinen. I praksis afvikles et webinar ved, at en oplægsholder eller underviser gennemgår et givent stof via en internetforbindelse. Deltagerne sidder online på samme tid, og kan stille spørgsmål via en chat. De kan enten sidde enkeltvist eller som en gruppe medarbejdere eller elever.

Indholdet til webinaret er tilpasset en præsentation som PowerPoint, PDF eller Prezi. Det er også muligt at bruge videoklip eller skærmdeling med samtlige deltagere, hvis webinaret fx handler om systemopdateringer.

Oplægsholderen kan lægge op til dialog og individuelt arbejde via chatten. Hvis interaktivitet er en stor del af webinaret, kan det være en fordel med begrænsede antal deltagere, men ellers er deltagerantallet ubegrænset helt op til 500.

Ofte varer et webinar en times tid, men alt efter form og indhold kan det varieres og tilpasses.
Efter selve webinaret er afholdt, er der et link til selve optagelsen, som kan sendes til deltagerne eller til dem, som var forhindrede i at deltage. Der kan også være supplerende materialer til at downloade.

 

Sådan hjælper FU virksomheden med at holde webinar

I får tilknyttet en konsulent, som først og fremmest tager en dialog med jer om jeres ønsker, behov og formål.

Derefter udfører han alt det praktiske vedrørende webinaret og sikrer, at teknikken virker. Han sørger altså for alt lige fra tilmelding og opsætning til styring af chatten undervejs.

Bagefter sender han linket ud til deltagerne sammen med en evaluering og de materialer, I ønsker at supplere webinaret med.

Hvad skal I selv gøre?


I skal kun levere en PowerPoint eller anden digital præsentation og sørge for, at jeres oplægsholder er på aftalte sted til aftalte tid.

 

Læs en case-story, hvor DLR Kredit fik hjælp til at holde webinar, som skulle køres simultant i Grønland og Danmark.

Martin Hjortshøj
Martin Hjortshøj
Afdelingschef
+45 8993 3215
+45 6029 5660
Kontakt Martin, hvis du vil høre mere om FUs webinar-support