Jacob Høj Jørgensen

Associate Delendorff Advisory
Rådgiver med speciale i forretningsudvikling og realisering af vækstpotentialer
Kontakt

Jacob er specialist inden for følgende områder:

  • Afdækning og realisering af lokale vækstpotentialer
  • Udvikling og facilitering af netværk og økosystemer
  • Forretningsudvikling med fokus på værdiskabelse og vækst
  • Kunde- og brugerinddragelse ifbm. afdækning af behov
  • Innovationsledelse og kulturforandring


Udvikling kræver viden, tillid og mod

Jacob Høj Jørgensen er cand.merc., ph.d. og specialist i at rådgive om forretningsudvikling og realisering af lokale vækstpotentialer. Han er indehaver af rådgivningsvirksomheden Delendorff Advisory og har mere end 15 års erfaring med rådgivning og facilitering af udviklingsprocesser inden for både det private og offentlige.

Han mener, at udvikling kræver viden, tillid og mod til at prøve nye veje. De tre elementer skaber sammen forudsætningerne for nye handlemåder og dermed ny praksis. Ved at tage udgangspunkt i den nyeste forskning om udvikling og forandring hjælper han sine kunder i mål og sørger for, at de efter samarbejdet kan se en tydelig forskel i praksis.

Jacob er ekspert i udvikling af netværk og relationer og at styrke sammenhængskraften mellem relevante aktører med henblik på værdiskabende synergier og vækst. Han har et indgående kendskab til og erfaring med brugerinddragelse, hvorfor inddragelse af relevante interessenter og samarbejdspartnere altid er i fokus i udviklingsprocesser.

Innovationsledelse og forretningsudvikling
Han har forsket i innovationsledelse med fokus på ledernes evne til at understøtte medarbejdernes arbejde med innovation og forandring, ligesom han har gennemført adskillelige analyser og hands-on processer med fokus på forretningsudvikling og tværgående udviklingsprocesser – bl.a. i forhold til lokale pengeinstitutters vækstpotentialer i lokalsamfund og innovationssamarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og regionale og kommunale aktører. Jacob er derudover forfatter til en række forskningsartikler omhandlende facilitering og innovation og er medforfatter på bogen ”På tværs – Grænsekrydsende ledelse og samarbejde”.

Desuden har Jacob sammen med FU været tovholder på pilotprojektet Lokale vækststrategier i praksis, der sætter fokus på, hvordan pengeinstitutter kan bidrage til og understøtte vækst i lokalsamfundene, hvilket også har givet inspiration til uddannelsen økosystemfacilitator.

Læs mere om Jacob Høj Jørgensen her

Skriv en besked til Jacob Høj Jørgensen