Karin Rigas

Samarbejdspartner Keria.dk
Stærk coach med fokus på organisationsudvikling, den gode kundeoplevelse og ledelse, der flytter
Kontakt
Karin har sammen med FU løst opgaver inden for disse områder:
  • Træning i salgsledelse
  • Kvinder som forandringsagenter/i ledelse
  • Sparringspartner for lederes projektledelse
  • Træning i online-møder
  • Digital kommunikation for interne funktioner
  • Træning i online-møder for interne undervisere
  • Kommunikation fra scenen
  • E-læring på faglig uddannelse
  • Den gode kundeoplevelse
  • Implementering af organisatoriske forandringer
 
Som sparringspartner for ledelsen har Karin hjulpet med at stille skarpt på det vigtigste i bankens strategi, gennemført salgsledelsestræning og været sparringspartner for ledere, der var tovholdere på hvert sit strategiske projekt. Her var den strategiske ledelse, salgsledelse og den gode kundeoplevelse den faglige kompetence.

I forbindelse med en større kunderettet forandring har Karin tilrettelagt en storgruppeproces for flere hundrede rådgivere med træning i forandringen. Her blev lederne sat i spil til at lede forandringen, og specialister blev trænet i at undervise i processer designet til opgaven.
Her var storgruppeprojektledelse med fokus på logistik og processer den faglige kompetence.

Da kvinder savnedes i ledelsen, skabte Karin et udviklingsprogram for kvindelige forandringsagenter med målet om flere kvinder i ledelse. Her blev kvinderne trænet i arbejdet med mennesker og fik stillet skarpt på sin egen udvikling. Her var coaching og feedback to af kernekompetencerne.

Som led i kundernes digitale bevægelse har Karin trænet flere hundrede rådgivere på privat og erhverv i det gode online-møde. Undervisning i teknik og nærvær har været i fokus. Her har arbejdet med vaner været kernekompetencen.

Interne specialister har fra tid til anden brug for at stå på scenen, og det kan være en personlig udfordring at gøre det. Karin har inspireret deltagerne til at se egne styrker i arbejdet med selvtillid, personlig fremtræden og mod. Her har coaching og præsentationsteknik været kernekompetencerne. Karin supplerer som regel altid opgaverne med egne tegninger, der gør undervisningen levende.

Fokus på vaner og praksisnær træning 
Karin har de sidste 30 år samlet sin erfaring fra den finansielle sektor og har derudover konsulentopgaver for private kunder, små, mellemstore og de største globale virksomheder.

Karin mener, at det meste træning handler om at ændre vaner. Det kræver gentagelser, og derfor må træningen være så praksisnær, som det er muligt at skabe den. Samtidigt må succes med et træningsprogram måles på graden af ændrede vaner. Træning af enhver forandring skal ledes. Overgangen fra en gammel vane til en ny og bedre styres langt hen ad vejen af hjernens ”amygdala”, som ofte er en krævende fætter. Uden ledelse er der ikke fundament for at sikre de gentagelser, der skal til, og heller ikke den nødvendige videndeling af det, der virker og ikke virker. Det gælder både når medarbejdere og ledere skal ændre vaner. Undervejs i processen, skal det være sjovt at gå på træningsbanen, og ikke et nødvendigt onde.

Karin er tidligere leder af højt kvalificerede specialister på Erhverv og for nordiske ledelsesudviklingskonsulenter i finanssektoren. Hun har en Master i Business Coaching med mere end 3000 coaching timer bag sig. Hun ejer konsulentfirmaet Keria, som arbejder med organisationsudvikling i både det offentlige og private og med særlig fokus på den finansielle sektor.

Karin har skrevet bogen ”Du er noget”, som stiller skarpt på ledelse af mennesket, og har været bidragsyder til bogen ”Frivillig ledelse”.
Du kan møde Karin i skræddersyede forløb hos FU, hvor fokus er salg, salgsledelse og organisationsudvikling, herunder ledertræning, medarbejderudvikling, coaching, projektledelse, online-møder med kunder og online undervisning for undervisere.

Læs mere om Karin på hendes LinkedIn-profil

Skriv en besked til Karin Rigas