FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Forløb for bestyrelser i mindre pengeinstitutter

Målrettet forløb udviklet i samarbejde med fem kunder skal styrke bestyrelserne i de mindre pengeinstitutter

Vilkårene for at drive en finansiel virksomhed har ændret sig afgørende i årene siden finanskrisens start, og bestyrelsen skal forholde sig til langt flere og også mere komplicerede forhold. Samtidig er det finansielle landkort under hastig forandring, og der er stigende fokus på bestyrelsens arbejde.

For at styrke bestyrelserne i de mindre institutter har vi derfor i samarbejde med 5 institutter i målgruppen sammensat et målrettet forløb, hvor deltagerne bliver skærpet i deres forståelse af forretningen og får løftet kompetenceniveauet og værdiskabelsen i bestyrelsesarbejdet.


Forløbet giver grundlæggende indsigt i forretningen, forståelse for sammenhænge og bestyrelsens opgaver. Det er målet, at styrke bestyrelsens kompetencer og dermed værdiskabelsen i bestyrelsesarbejdet.  Undervisningen er praksisnær og casebaseret, og der vil være rig mulighed for erfaringsudvekling på tværs.

Der er tale om et samlet forløb for siddende bestyrelsesmedlemmer, hvor direktionerne også kan deltage.


Målgruppen er siddende bestyrelsesmedlemmer i de mindre pengeinstitutter, nærmere bestemt institutter med højst 60 medarbejdere.

Forløbet er udviklet i samarbejde med: Ole Bonde (Rønde Sparekasse), Sidsel Marie Løvvang (Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn), Jesper Hansen (Frørup Andelskasse), Martha Petersen (Folkesparekassen) og Peter Kaldahl (Flemløse Sparekasse).

 

For mere information om forløbet se brochuren:

Brochure pdf

Brochure iPaper

 

Du er også velkommen til at kontakt chefkonsulent Line Bagger Bendix på mail: lbb@finansudd.dk.

 

 

 

 Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU