FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Endnu 2 nye e-learning-kurser på boligområdet

Omlægningen af e-learning-kurserne på boligområdet sker som et led i vores bestræbelser på, at gøre dem mere målrettet dagligdagen i pengeinstitutterne.

Først kom Boligfinansiering, der består af 3 moduler:

  • Boligfinansiering generelt
  • Realkreditfinansiering
  • Indfrielser

Nu har vi åbnet for endnu 2 nye e-learning-kurser, nemlig Boligkøb og Boligsalg, der hver består af 3 moduler: 

  • Boligkøb: Før købet, Selve købet og Efter købet
  • Boligsalg: Før salget, Selve salget og Efter Salget

Modulerne bør tages i den nævnte rækkefølge, da de er bygget op omkring en gennemgående case. Det kan derfor have betydning for forståelsen, hvis du springer i rækkefølgen. Du finder de nye kurser under Bolig i menuen til venstre.

Boligkøb og Boligsalg erstatter de hidtil eksisterende e-learning-kurser af samme navn. Disse kurser vil i den kommende periode stadig være tilgængelige for dem, der er tilmeldt dem, men vi anbefaler, at alle tilmelder sig de nye kurser i stedet, da de indeholder den nyeste viden.

Susanne Axelsen
Susanne Axelsen
Chefkonsulent
+45 8993 3294
+45 6029 5655
Ring eller skriv til Susanne, hvis du vil vide mere om e-learning-moduler


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU