FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Fif til digital involvering når du underviser online

Er det muligt at mærke andre mennesker gennem en skærm? Ikke helt. Men som underviser eller facilitator kan du gøre meget for at styrke engagementet og nærværet online.

Kropssprog og mimik er en stor del af kommunikationen, når mennesker mødes. Så hvad skal du stille op, når du faciliterer eller underviser online, og ikke på helt samme måde kan ”mærke” dine deltagere? Hvordan sikrer du, at online undervisning bliver en helhedsoplevelse, som skaber den ønskede læring for deltagerne?

Det er en af de udfordringer, alle landets undervisere har stået overfor de seneste mange uger. Der er heldigvis meget, du som underviser eller facilitator kan gøre. Men det kræver lidt træning, lyder det samstemmende fra tre af FU’s erfarne undervisere.

Variation er nøglen

På den ene side skal der være tempo med små og lidt større opgaver, små quizzer, ordskyer osv., og på den anden side skal der være tid til refleksion.

Ifølge Anne Marie Krogsgaard fra afdelingen for Bolig, kredit og erhverv er variation nøglen til god onlineundervisning.

”Variation er essentielt på mange plan. Det kan bl.a. være skift imellem fællesrum og grupperum og variation mellem teori og praksis. På den ene side skal der være tempo med små og lidt større opgaver, små quizzer, ordskyer osv., og på den anden side skal der være tid til refleksion”, siger hun.

Det er Lars Gabelgaard Madsen, der er chefkonsulent i Uddannelsesafdelingen, enig i. 

Han peger på vekselvirkningen mellem de forskellige elementer som det, der får onlineundervisningen til at fungere. Underviseren må ikke forfalde til at holde en forelæsning.

 

Artikel: Det store læringseksperiment

 

Må ikke blive en podcast

For digital undervisning og facilitering kræver væsentlig mere aktivering af deltagerne for at sikre, at de er med, og at man har deres opmærksomhed. Hvor meget det kan kræve af underviseren, har overrasket Mette Røn Kongerslev fra Pension & investering:

”Når man underviser online, kan deltagerne jo reelt sidde og surfe eller gå i haven, uden jeg ved det. Onlineundervisning skal jo for alt i verden ikke blive det samme som at lytte til en podcast, og det kræver, at vi stiller krav til deltagerne og bruger forskellige greb til at skabe interaktion.”

”Breakout rooms” er det nye sort

Hvad er et breakout room?

Et breakout room er et virtuelt grupperum, hvor deltagerne kan gå sammen i mindre grupper og skabe noget, der bagefter samles op på hele holdet.

De såkaldte ”breakout rooms”, virtuelle grupperum hvor deltagerne kan gå sammen i mindre grupper for at diskutere eller løse opgaver, bliver fremhævet af alle tre undervisere. I breakout rooms kan deltagerne sammen finde svar og skabe noget, der bagefter samles op på sammen med hele holdet.

”Det fungerer virkelig godt, og det er der, jeg har den bedste fornemmelse af, at det fuldt ud lykkes at inddrage deltagerne aktivt i undervisningen”, siger Lars Gabelgaard Madsen, og Mette Røn Kongerslev supplerer:

”Det er vigtigt at få skabt så meget interaktion som muligt mellem deltagerne, og i de mindre, visuelle møderum kan man virkelig få deltagerne i gang og mere med. De rum virker bare så godt.”

Teknik som med- og modspiller

Det er træls, hvis man ikke kan få teknikken til at spille i et fysisk mødelokale. Men når man underviser og faciliterer online, er båndbredden altafgørende.

”Som underviser skal du være så velforberedt, at du kan improvisere undervejs, når teknikken driller. For det gør den, og online spiller teknikken selvfølgelig en helt central rolle”, siger Anne Marie Krogsgaard.

En af de ting, FU har gjort for at give underviserne mulighed for at koncentrere sig om deltagerne, er at skabe et korps af tekniske "wingmen". De er med online, og giver løbende deltagerne den tekniske support, de behøver. Godt for deltagerne og en tryghed for underviserne, der ikke behøver bekymre sig om den tekniske side af forløbet, fortæller Anne Marie Krogsgaard.

Brug video og papir

Jo flere gange deltagerne prøver at blive undervist digitalt, jo bedre bliver deres udbytte også. De skal også tænke anderledes.

Men der er ét sted, hvor teknik ikke skal blive en hæmsko – og det gælder nærmest uanset forbindelsens kvalitet. For brug af video skaber nærvær.

”Uanset kvaliteten af streamingen, så synes jeg, at det giver en yderligere dimension til undervisningen at bruge video. Jeg føler mig mere nærværende som underviser, når deltagerne kan se min mimik, og jeg føler, at undervisningen bliver mere levende”, siger Anne Marie Krogsgaard.

Et andet trick er at bruge ting fra det fysiske rum som at skrive på flipover eller whiteboards online og at gå flere undervisere sammen om undervisningen, fortæller Mette Røn Kongerslev:

”Når man er to undervisere, giver det naturligt mere interaktion. Vi spiller hinanden bedre, og dialogen mellem os undervisere skaber mere nysgerrighed blandt deltagerne.”

Øvelse gør mester

Det kræver eksperimenter og nysgerrighed at blive eksperter i at undervise og facilitere online.

Men det er ikke kun underviserne, der skal mestre disciplinen. Deltagerne bliver også skarpere med rutinen.

”Det er tydeligt for mig, at jo flere gange deltagerne prøver at blive undervist digitalt, jo bedre bliver deres udbytte også. De skal også tænke anderledes. Deres deltagelsesgrad og motivation skal være stor. Er den ikke det, vil de ikke få det optimale ud af undervisningen. Og motivationen stiger blandt deltagerne, når de bliver trygge ved teknik og form,” siger Lars Gabelgaard Madsen og fortsætter:

”Den tryghed gør faktisk en større forskel, end jeg havde forventet.”

 
Klumme: Boost læringskulturen - 9 ting, vi kan lære af coronakrisen

Mette Røn Kongerslev er chefkonsulent i Pension & investering, og har lavet heldags onlineundervisning på ”Privat til erhverv 2”.

Chefkonsulent Anne Marie Krogsgaard fra Bolig, kredit og erhverv er én af FU’s mest erfarne onlineundervisere. I coronatiden har hun bl.a. undervist finans trainees og deltagere på ”Fra privat til erhverv” digitalt i stedet for fysisk.

Lars Gabelgaard Madsen, der er chefkonsulent i Uddannelsesafdelingen, er én af drivkræfterne bag FUs omlægning af en række forløb fra fysisk til digital undervisning.

 Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU