FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

FU tilbyder nyt erhvervsforløb via Finanskompetencepuljen

Den populære uddannelse Fra Privat til Erhverv har fået en efterfølger, som er det næste naturlige skridt hen mod rådgivning af erhvervskunder. Ligesom sin forgænger kan uddannelsen søges via Finanskompetencepuljen.


For snart 2 år siden lancerede FU en populær lillebror til Erhvervsrådgiveruddannelsen, Fra Privat til Erhverv 1, og kort tid efter blev den optaget som et tilbud via Finanskompetencepuljen. Herigennem har cirka et halvt tusinde deltagere nu gennemført forløbet.

Grønt lys fra Finanskompetencepuljen

Fælles for mange af deltagerne fra forløbet er, at de efterspørger endnu mere viden på erhvervsområdet, så de kan komme lidt mere i dybden med udvalgte tilvalgsområder. Samtidig oplever vi, at flere og flere pengeinstitutter begynder at oprette rådgiverprofiler, som decideret servicerer mindre erhvervskunder. Og det er netop de profiler, som Fra Privat til Erhverv er målrettet til.

Derfor har FU nu udviklet et niveau 2 af uddannelsen, som hedder Fra Privat til Erhverv 2, som består af 3 moduler à 1 dags varighed.

Uddannelsen Fra Privat til Erhverv 2 blev lanceret før jul, men før det første hold nåede at starte op, har Finanskompetencepuljen allerede givet grønt lys for at det nye forløb nu også udbydes som et af deres produkter. Det betyder, at FUs medlemmer, som også er medlem af FA, nu kan søge om uddannelsen gratis.
 

Endnu et skridt på vejen mod erhvervsrådgivning

Fra Privat til Erhverv 2 ruster rådgiverne endnu bedre i forhold til rådgivning af de mindre erhvervskunder, som ofte lander mellem to stole.

Uddannelsen Fra Privat til Erhverv 2 løfter kompetencerne for de rådgivere, som allerede arbejder med segmentet. Den klæder også flere rådgivere på til at kunne løse erhvervsopgaver, uden at de nødvendigvis har erhvervsrådgiveruddannelsen.

Fordelen ved den nye uddannelse og dens forgænger er, at rådgiverne kan tage nogle lidt mindre skridt hen imod erhvervsrådgivning. De kan bruge deres nye viden her og nu, men de kan også bruge de kortere forløb til at finde ud af, om de skal gå hele erhvervsvejen.


Se på denne oversigt, hvordan de forskellige trin henimod erhverv kan se ud på FU

Indhold på uddannelsen Fra Privat til Erhverv 2

Hvor Fra Privat til Erhverv 1 har to fremmødedage og webinarer og en del online-læring, er der der på forløbet Fra Privat til Erhverv 2 tre fremmøde- og undervisningsdage. Der er 1-2 måneder mellem de enkelte undervisningsdage, hvor den enkelte dag svarer til et modul.

Før hvert modul skal deltagerne forberede sig gennem selvstudie og online-læring.

Temaerne for de enkelte moduler på Fra Privat til Erhverv 2 er:

Modul 1: Virksomhedsordningen for privatrådgivere

Modul 2: Erhvervsdrivendes pensionsforhold

Modul 2: Kredit og regnskabsforståelse

 Læs mere om uddannelsen og konkret indhold på modulerneVil du vide mere

Forløbet er en naturlig fortsættelse af uddannelsen Fra privat til erhverv 1. Det er dog ikke en forudsætning, at du har gennemført uddannelsen, hvis du allerede har en grundlæggende erfaring med at rådgive dette kundesegment.

Læs mere om uddannelsen Fra privat- til erhverv 2 

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet på Finanskompetencepuljens hjemmeside. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter.

 

FAKTA

FU har nu 3 forløb, som du kan søge om via Finanskompetencepuljen:

Digital Kommunikation

Fra Privat til Erhverv 1

Fra Privat til Erhverv 2

 

 

Kristine Midtgaard
Kristine Midtgaard
Chefkonsulent
+45 8993 3325
+45 2211 9383
Kontakt fagansvarlig Kristine Midtgaard, hvis du har spørgsmål til uddannelsen

Object reference not set to an instance of an object.Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU