FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Meget tilfredse og loyale kunder i pengeinstitutterne

Finanssektorens Uddannelsescenter har i samarbejde med analysefirmaet Dataminds gennemført Danmarks største benchmarkundersøgelse af kundetilfredshed og loyalitet i den finansielle sektor – Finanssektorens KundeBenchmark 2014. 40 pengeinstitutter har deltaget, og undersøgelsen er baseret på over 27.000 svar fra privat- og erhvervskunder.

Både små, mellemstore og store pengeinstitutter har deltaget i undersøgelsen. Samlet opnår de et kundetilfredshedsindeks på 81 blandt privatkunder (på en skala fra 0-100) og 74 blandt erhvervskunder. Et udtryk for, at kunderne generelt er meget tilfredse med deres pengeinstitut. Tilsvarende ligger loyaliteten højt.

I en tid hvor sektoren ofte får negativ omtale i medierne er det desuden meget glædeligt, at undersøgelsen viser, at kunderne i høj grad oplever deres pengeinstitut som værende meget troværdigt. Det samlede indeks på troværdighed ligger på 86 blandt privatkunder og 81 blandt erhvervskunder. 

Alle deltagende pengeinstitutter har i september modtaget en rapport med egne resultater og benchmark. Rapporten giver indsigt i, hvordan kunderne oplever pengeinstituttet.

På et seminar om ”Kunden i fokus” den 3. december blev resultaterne fra undersøgelsen desuden præsenteret. Her kårede vi de pengeinstitutter, der har opnået den højeste kundetilfredshed inden for forskelige kategorier.

Der blev uddelt priser til:

  • Sønderhå-Hørsted Sparekasse for at opnå den højeste kundetilfredshed blandt privatkunder i gruppen af mindre pengeinstitutter
  • Middelfart Sparekasse for at opnå den højeste kundetilfredshed blandt privatkunder i gruppen af mellemstore pengeinstitutter
  • vestjyskBANK for at opnå den højeste kundetilfredshed blandt privatkunder i gruppen af store pengeinstitutter
  • Rønde Sparekasse for at opnå den højeste kundetilfredshed blandt erhvervskunder i gruppen af mindre pengeinstitutter
  • Middelfart Sparekasse for at opnå den højeste kundetilfredshed blandt erhvervskunder i gruppen af mellemstore pengeinstitutter 
  • Arbejdernes Landsbank for at opnå den højeste kundetilfredshed blandt erhvervskunder i gruppen af store pengeinstitutter

Stort tillykke til alle vinderne.

Vi glæder os til i 2015 igen at tilbyde vores medlemmer gratis at deltage i Finanssektorens KundeBenchmark og at kåre vinderne for 2015. 

 

Lidt mere om Finanssektorens KundeBenchmark 2014

Finanssektorens KundeBenchmark er et tilbud om gratis at deltage i en kundeundersøgelse med benchmarking. Undersøgelsen gennemføres af Finanssektorens Uddannelsescenter i samarbejde med analysefirmaet Dataminds.

Dataindsamlingen er gennemført i perioden fra 18. til 31. august 2014. Kunderne er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen via netbank.

39 pengeinstitutter har deltaget i undersøgelsen blandt privatkunder. Samlet har 25.088 privatkunder fra pengeinstitutterne deltaget i undersøgelsen.

20 pengeinstitutter har deltaget i undersøgelsen blandt erhvervskunder. Samlet har 2.183 erhvervskunder fra pengeinstitutterne deltaget i undersøgelsen.Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU