FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Ny hvidvaskuddannelse er klar

FU anslår at 10.000 medlemmer skal igennem nyt kursus i hvidvask, som nu er tilgængelig for alle medlemmer

Den nye hvidvasklov trådte i kraft den 26. juni 2017, og den 15. september kl. 9.15 åbnede FU for den nye løsning inden for hvidvask og terrorbekæmpelse, som erstatter tidligere e-learning-kurser i hvidvask.

De sidste 2 år har FU arbejdet sammen med relevante parter for at få en ny uddannelsesløsning på hvidvask. Med løsningen klædes medarbejderne på til at varetage pengeinstitutternes opgaver i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, og løsningen sikrer samtidig, at medarbejdernes uddannelse dokumenteres.

To the point

FU har udviklet e-learningen i samarbejde med de skarpeste eksperter fra medlemskredsen og LOPI og med bidrag fra FinansDanmark og PET.

Hvidvask-kurset består af test og e-learning og medarbejdere kan gennemføre det online via tablet eller computer.

”Vi har gjort os umage for, at den enkelte medarbejder får den nødvendige viden om krav og pligter – og på samme tid har vi haft fokus på at skære til, så medarbejderen så vidt muligt ikke skal gennemgå mere end nødvendigt,” fortæller Line Bagger Bendix, chefkonsulent på FU og ansvarlig for den nye hvidvaskuddannelse.

En fleksibel løsning i hvidvask, hvor FU ordner det praktiske

”FUs uddannelse i hvidvask er tænkt som en løsning til hele sektoren, og da den har en størst mulig faglig fællesnævner, er den relevant for så mange pengeinstitutter som muligt,” fortæller Line Bagger Bendix, chefkonsulent på FU.

”Det er vores erfaring, at pengeinstitutterne løser opgaverne på forskellige måder, og sammen med den nye hvidvasklovs risikobaserede tilgang betyder det, at institutterne skal supplere FUs hvidvaskuddannelse uddannelse i deres egne forretningsgange. Denne del kan vi naturligvis også være hjælpe med.”

Her kan du læse mere om FUs løsning inden for hvidvask


Ønsker du at høre mere om FUs løsning eller få adgang til Hvidvaskportalen, kan du kontakte følgende:Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU