FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

FUs nye grundkursus for bestyrelser godkendt af Finanstilsynet

Finanssektorens Uddannelsescenter er godkendt som udbyder af ny obligatorisk grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer

I går fik FU den glædelige nyhed, at FUs nyudviklede grundkursus for bestyrelser, udviklet i samarbejde med LOPI, er godkendt og således med garanti opfylder samtlige nye lovkrav, som Finanstilsynet har udstedt.

Fra og med 2017 skal nyvalgte bestyrelsesmedlemmer gennemføre et obligatorisk grundkursus, hvor en række centrale kompetenceområder i bestyrelsesarbejdet indgår.

Lige så snart Finanstilsynet meldte det nye krav ud, gik FU og LOPI, i gang med at udvikle det nye grundkursus. Med godkendelsen i går har grundkurset for nye bestyrelsesmedlemmer fået det blå stempel af Finanstilsynet.

Støtte nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter

FUs grundkursus til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er blevet til i samarbejde med især LOPI, der også bidrager med undervisere på centrale områder.

"Det er vores ambition, at grundkurset skal støtte nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter i deres nye rolle og medvirke til, at de kan deltage aktivt og kvalificeret i bestyrelsens opgaver. Derfor har vi lagt vægt på, at deltagerne kan relatere læringen til det praktiske bestyrelsesarbejde, og at samtlige undervisere - ud over dyb indsigt i deres fagområde - også har praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde i pengeinstitutter og forstår at formidle stoffet, så det bliver vedkommende og relevant. Det særlige ved FUs grundkursus er, at det specifikt er målrettet pengeinstitutter," forklarer Line Bagger Bendix.

 

FUs bestyrelsesuddannelse indeholder mere end Finanstilsynet kræver

Grundkurset består af både traditionel fremmøde og virtuel læring, så deltagerne har mulighed for at tilgå en del af læringen fleksibelt, som det passer den enkelte. Dermed reduceres samtidig den tid, som et travlt bestyrelsesmedlem skal afsætte til traditionelt fremmøde.

FU har valgt at gå et skridt videre, så man kan vælge en hel bestyrelsesuddannelse, hvis man ønsker det: Ud over de obligatoriske elementer i grundkurset består FUs bestyrelsesuddannelse af moduler om strategi og god selskabsledelse. Disse områder tilbydes som tilvalg til det obligatoriske forløb.

Det vil sige, at bestyrelsesuddannelsen indeholder flere elementer end de udmeldte lovkrav. Det skyldes, at FU vurderer, at det vil være en fordel for nyvalgte at blive sat ind i disse områder også. Disse moduler er dog tilvalg.

”Bestyrelsesuddannelsen kan også være relevant og en støtte for allerede siddende bestyrelsesmedlemmer," udtaler Astrid Engel Thomas, juridisk direktør i LOPI.

 

Læs mere om de enkelte modulers indhold via følgende links: 

Modul 1 - Rammer, kreditrisiko, kapital og likviditet 

Modul 2 - Risikostyring

Modul 3 - Strategi

Modul 4 - God selskabsledelse

 

 

Brochure Bestyrelsesuddannelsen (pdf)

Brochure Bestyrelsesuddannelsen (Ipaper) 

 

 

Line Bagger Bendix
Line Bagger Bendix
Afdelingschef
+45 8993 3240
+45 2968 3560
Tina Bæhrenz Damgaard
Tina Bæhrenz Damgaard
Seminar- og direktionskoordinator
+45 8993 3288


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU