Oplæg til IDD-løsningen og lanceringsplan

Vi afventer fortsat den endelige bekendtgørelse, men er i fuld gang med at udvikle en god løsning på relevante pengeinstitut-profiler

Efter alt at dømme træder bekendtgørelsen for IDD i kraft den 23. februar 2018. Vi har endnu til gode at se den endelige bekendtgørelse og de endelige profiler. For at være klar med en god løsning, når I skal bruge den, er vi i fuld gang med at udvikle ud fra det, vi ved på nuværende tidspunkt. Når den nye lov og bekendtgørelsen er på plads, vil vi naturligvis tilpasse løsningen, hvis der er brug for det.

Se seneste nyt med info om ikrafttrædelse


Målet er en smidig og fleksibel løsning i IDD

Vores mål er at skabe en smidig og fleksibel løsning, der gør det så let for pengeinstitutterne som muligt at håndtere lovgivningens krav. Vi trækker naturligvis på de erfaringer, vi har fra andre områder med regulering som fx Rød certificering, Gul grøn dokumentation, Boligkreditdirektivet og Hvidvask. Det er vigtigt for os, at de løsninger, I møder, ligner hinanden og kan indgå i et godt og naturligt flow hos jer.

Der er flere elementer i IDD, og vi udvikler dem i den rækkefølge, som I skal bruge dem i. Lanceringsplanen er derfor:

  1. Overblik over medarbejdere omfattet af overgangsordningen: nu (indsendes til Mette Wendel Henriksen) Læs evt. mere om overgangsordningen
  2. Fysisk kompetenceprøve for ansatte med mindre end 3 års erfaring med at distribuere forsikringsordninger omfattet af Bekendtgørelsen: 23/2-2018 (alternativt anden grundlæggende uddannelse) 
  3. Træningsbane og videnstest: medio 2018

Bekendtgørelsen stiller desuden krav om et fælles dumperegister for alle udbydere i lighed med Rød certificering, så det forventer vi naturligvis at samarbejde med de andre udbydere om.

Læs mere om IDD

Hvis du har spørgsmål til processen eller løsningen, så er du meget velkommen til at tage fat i os.

Mette Wendel Henriksen
Projektleder
+45 8993 3387
+45 6029 5429
Kontakt Mette hvis du vil vide mere om processen
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere om IDD