Rød certificeringsprøve – også fra hjemmekontoret

Fra den 3. januar bliver det også muligt at tage rød certificeringsprøve fra hjemmekontoret.
Som prøveudbyder har FU med glæde modtaget Finanstilsynets tilladelse til at udbyde prøver om røde investeringsprodukter fra hjemmearbejdspladsen.

Finanstilsynet har givet Finanssektoren Uddannelsescenter tilladelse til at udbyde røde certificeringsprøver fra hjemmearbejdspladsen.

”Den fleksibilitet, som sektoren fik med muligheden for at tage efteruddannelsesprøver og teoretiske prøver på pensions- og forsikringsområdet fra hjemmearbejdspladsen uden tilsyn, bliver med nu udvidet til også at gælde røde certificeringsprøver på investeringsområdet. Dermed kan den enkelte virksomhed nu vælge, om medarbejderne skal gennemføre prøverne i virksomheden under tilsyn eller fra hjemmearbejdspladsen uden tilsyn.” siger Claus Henriksen, der er chefkonsulent i Pension & Investering.

Mere fleksibilitet og større sammenhæng

På FU er vi glade for beslutningen, der ligger fint i tråd med løsningen på pensions- og forsikringsområdet.

”Her op imod jul vil det skabe glæde i mange organisationer, og vi tror på, at løsningen vil skabe mere fleksibilitet for både virksomhed og medarbejdere i forhold til afvikling af de røde certificeringsprøver fremover,” siger Claus Henriksen.

Skærpet overvågning af test og resultater

"Vi tror på, at løsningen vil skabe mere fleksibilitet for både virksomhed og medarbejdere" 

Claus Henriksen, chefkonsulent i Pension & Investering.

 

Med tilladelsen fra Finanstilsynet, forpligter FU sig til at gennemføre en skærpet overvågning af de prøver, der gennemføres uden tilsyn.

Det medfører både en skærpet overvågning ved gennemførsel og af prøvernes resultater hos FU. Medarbejderne skal fortsat erklære, at de overholder de gældende rammer for afholdelse af prøver og bl.a. ikke modtager hjælp, mens de gennemfører prøven. De skal også erklære, at de er bekendt med, at FU som udbyder foretager skærpet kontrol og gennemførsel sker på tro- og loveerklæring.

Fokus på beståelsesprocenter

Det betyder blandt andet, at FU fortsat er forpligtet til at overvåge prøveresultaterne. Det skal sikre, at der ikke er nævneværdige forskelle på beståelsesprocenterne, når prøver, der er taget i virksomheden med tilsyn sammenlignes med prøver, der er taget fra hjemmearbejdspladsen uden tilsyn.

Oplever FU mistænkelige udsving i prøveresultaterne, er FU fortsat forpligtet til at underrette Finanstilsynet. Det videre forløb og konsekvens afhænger af den konkrete situation.

Muligheden åbner mandag den 3. januar 2022

Når en medarbejder starter en rød certificeringsprøve op fra og med den 3. januar 2022, skal der derfor afkrydses, om prøven bliver gennemført fra hjemmearbejdspladsen uden tilsyn eller i virksomheden med tilsyn.

Claus Henriksen
Claus Henriksen
Chefkonsulent
+45 8993 3392
+45 6029 5428


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU