Sidste hånd på udviklingen af IDD profil 1 og 4

Bekendtgørelsen er godkendt og træder i kraft den 1. oktober 2018. FU er klar med en løsning på profil 1 og 4, som netop er ved at blive pilottestet.

Ved at pilotteste vores løsninger sikrer vi, at løsningen fungerer i praksis, og at indholdet afspejler hverdagen bedst muligt.

Tjekliste til PI

  1. Overblik over hvem der er omfattet af IDD og overgangsordningen: Udfyld register
  2. Afvent prøvedatoer til dem, der ikke er omfattet overgangs-ordningen: FU kontakter dig, hvis du har indsendt register

Prøve til dem, der ikke er omfattet af overgangsordningen

Rådgivere, som ikke er omfattet af overgangsordningen, skal op til en eksamen (prøve) inden den 1. oktober 2018 for at kunne distribuere forsikringer selvstændigt uden opsyn. Til denne eksamen har vi udarbejdet de første cases og er i gang med flere cases.

Mange af pengeinstitutter har dannet sig et overblik over, hvem der er omfattet af IDD og af overgangsordningen, ved at udfylde vores skabelon.

Hvis du/I har indsendt informationer om rådgivere, der ikke er omfattet af overgangsordningen, vil du blive kontaktet af FU i god tid inden den 1. oktober 2018 omkring tilmelding til eksamen.

Hvis du ikke har indsendt din oversigt, så hold øje med nyhedsbreve og vores hjemmeside.

Ansøgning til Finanstilsynet

Parallelt med udviklingen arbejder vi med en ansøgning til Finanstilsynet, så vi kan sende den af sted, så snart vi har samlet op på resultaterne fra pilottesten.

Der er mange formelle krav, for eksempel skal vi som prøveudbyder have mindst to eksperter til at godkende prøven.

Omfanget på de tre test er: 

  • Profil 1: 38 læringsmål (max. 61 minutter – forventet 40 min.)
  • Profil 4: 50 læringsmål (max. 80 minutter  forventet 50 min.)
  • Profil 5: 63 læringsmål (max. 101 minutter  forventet 60 min.)


Vores ambition er at lave løsninger, der dækker lovgivningen, men som samtidigt er så smidige og lidt tidskrævende som muligt.

OBS: Nyheden er opdateret

Den 25/8-18: Finanstilsynet har netop godkendt FU som prøveudbyder af bilag 1 og 4. Vi sætter gerne en demo op på de forskellige profiler til pengeinstituttet.

Den 29/1-19: Så er FU også godkendt som udbyder af bilag 5. Samtidig er bilag 4 justeret ned fra 61 læringsmål til 50.

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du har spørgsmål til IDD