Status om IDD-direktivet

Finanstilsynet og Komissionen arbejder på at implementere Insurance Distribution Directive (IDD) til nationale regler. Her får du en kort status på, hvad der er kendt nu. Den 15. juni holder vi webinar om IDD og orienterer om de seneste nyheder.

IDD har indflydelse på kompetencerne hos de rådgivere, der rådgiver om forsikringsprodukter. Så snart vi kender det fulde indhold i forhold til den løbende videnstest, informerer vi jer.

Arbejdet med at implementere Insurance Distribution Directive til nationale regler er stadig i proces hos Finanstilsynet. Samtidigt er arbejdsgruppen videre i arbejdet om en fælles referenceramme for branchen i forhold til de kompetencer og jobfunktioner, der skal danne grundlag for de videnstest som omfattede medarbejdere skal bestå hvert 3. år med virkning fra 1.1.2018. Udgangspunktet er de jobfunktioner, som er fælles for medarbejderne i forsikringsselskaber i forhold til de kunder, den enkelte betjener, og det ser ud til, at der i direktivet skelnes mellem at henvise og at afgive tilbud i forhold til om man er omfattet.

Herudover indføres en overgangsordning for de medarbejdere, så de der allerede nu er kompetente indenfor området fortsat er kompetente pr. 1.1.2018, og at det enkelte pengeinstitut skal dokumentere dette ud fra den eller de specifikke jobfunktioner, den enkelte har. Vi afventer forsat de konkrete retningslinjer for den dokumentation fra Finanstilsynet. Medarbejdere der er omfattet af overgangsordningen skal bestå løbende test inden udgangen af 2020.

I forhold til rådgiverprofiler i pengeinstitutsektoren er de konkrete krav endnu ikke præciseret, udgangspunktet er dog den branchestandard og fælles referenceramme for jobprofilerne, og vi håber at vi kan have mere konkrete informationer herom på vores webinar den 15. juni 2017, hvor der stadig er ledige pladser. Webinaret vil vi følge op med en opsummering via vores nyhedsbrev til jer.

Du kan melde dig til webinaret den 15. juni via dette link

Tina Bæhrenz Damgaard
Seminar- og direktionskoordinator
+45 8993 3288
Kontakt Tina for praktiske detaljer om webinaret og tilmelding