Styrk dine evner inden for talentledelse

FU arbejder i samarbejde med professor Lene Tanggaard og Aalborg Universitet vores kommende publikation inden for talent og talentudvikling i den finansielle sektor. Vi vil her gerne give dig en forsmag på et af de centrale temaer, nemlig talentledelse.

På baggrund af den eksisterende forskning og vores studie taler vi for, at talentudvikling optræder i virksomheden på daglig basis. Lederen kan derfor ikke undgå at komme til at spille en betydelig rolle i talentudvikling. Vi bruger betegnelsen talentledelse.

Talenter udvikler sig og lærer mest, når de får opgaver, som de ikke tidligere har løst, og når de bliver støttet, coachet og udfordret i dagligdagen. Derfor kommer vi ikke uden om lederens rolle.

 

Lederens rolle som coach

Lederen skal være klar til at guide, støtte og coache undervejs. Det betyder, at lederen skal vise empati, oprigtig interesse og være nærværende. Lederen skal være god til at inddrage, lytte og stille gode udviklende spørgsmål. Samtidig skal lederen være god til at stille krav og have høje forventninger. Vores studie pointerer også, at en del af dette er at etablere et rum, hvor opfølgning, observationer, ærlighed og feedback i centrum.

Det at sætte medarbejderne i nye situationer, udvikle og udfordre dem på den rigtige måde stiller krav til lederens kreativitet, nytænkning og refleksionsevne. Vi kan have nogle grundlæggende forståelser af, hvad det er der skaber læring og udvikling, men situationer, medarbejdere og talenter er forskellige. Derfor må lederen i bund og grund eksperimentere og tænke nyt - og hele tiden mærke efter og være nysgerrig på, hvad det er, der skaber udvikling hos den enkelte.

 

Lad dine medarbejdere shine

En forudsætning for at lykkes med talentledelse er desuden, at man som leder ikke kun er optaget af selv at ”shine”. Ledelse handler om at skabe resultater gennem andre. I stedet for at være optaget af selv at skabe resultaterne, handler ledelse om at være optaget af, hvordan man hjælper andre bedst muligt med at lykkes og skabe resultater.

 

Tænk virksomhedens fælles bedste

En helt anden diskussion er lederens rolle i at være med til at sikre, at virksomheden som helhed lykkes – og altså ikke blot agere ud fra, hvad der er bedst for afdelingen eller vedkommende selv. Det indebærer, at man som leder er klar til at slippe en dygtig medarbejder, for eksempel til en anden afdeling, hvis det er til gavn for virksomheden. Et sådant helhedsperspektiv kræver også, at lederen selv opfordrer talenter til at søge videre og for eksempel gå i dialog med HR om muligheder andre steder i virksomheden.

 

Hør mere på Finanssektorens Lederdag

Glæd dig til at høre mere om talent og talentudvikling. Du vil få adgang til publikationen via vores nyhedsbrev NytOm Ledelse og strategi.

Publikationen udgives i forbindelse med Finanssektorens Lederdag den 20. november, hvor temaet er talentudvikling.

Du kan læse mere om den kommende publikation eller tilmelde dig Lederdagen den 20. november.