FU-webinar om Persondataforordningen (DGPR)

Persondataforordningen bliver virkelighed den 25. maj, og på FU skal vi forholde os til det på to måder, som du kan høre mere om på et webinar den 27. februar.

Vi nærmer os den 25. maj, hvor de nye regler om persondata træder i kraft. Det kan vi tydeligt mærke på FU, da mange af vores medlemmer kontakter os for at høre, hvordan vi griber Persondataforordningen an.


Spørgsmålene deler sig i to lejre:

  1. Hvordan vi som leverandør i uddannelser behandler og opbevarer de persondata, som bliver os betroet i forbindelse med kompetence- og organisationsudvikling, herunder certificeringer, personprofiler og kompetenceafklaringer.

  2. Hvilke forløb vi tilbyder vedrørende Persondatafordningen, så I som medlem kan få dækket jeres uddannelsesbehov.

 

Vi kan som sædvanlig berolige med, at vi allerede arbejder på sagen, som du også kan læse om i denne artikel om regulative udfordringer.


For at give vores medlemmer så præcis information som muligt om både FUs rolle og tilbud, holder vi et webinar den 27. februar kl. 10.30-11.30.

 

Gå direkte til tilmelding til webinar om Persondataforordning nederst på siden

 

Kært barn...

Egentlig er den officielle titel Databeskyttelsesforordningen eller GDPR*. 

Her kalder vi den Persondataforordningen, som er det navn, de fleste kalder den og kender den som.

Den nye lov kommer præcist til at hedde Databeskyttelsesloven.

På webinaret møder du jurist og HR-ansvarlig Pernille Bille Tvedt og chefkonsulent Jesper Berg Schulin. Pernille er intern ansvarlig for persondata hos FU, mens Jesper har ansvaret for vores uddannelsestilbud inden for Persondata.

Du er velkommen til at sende spørgsmål og input forud for webinaret, så vi kan tage højde for dem under tilrettelæggelsen (link til kontaktdata nederst på siden).

 

Det ved vi allerede nu

Helt kort kan vi allerede her fortælle, at vi med hensyn til vores uddannelsestilbud planlægger at opdatere og udvikle vores e-learning om Persondata – eventuelt med forskellige versioner tilpasset de mest gængse jobfunktioner. Vores e-learning vil primært tage sigte på den 'brede' forståelse af området samt den praktiske anvendelse af persondataforordningen/persondataloven i hverdagen. Desuden forventer vi inden sommerferien at holde en temadag om emnet.


Med hensyn til FUs rolle som databehandler er status den, at vi er i gang med at kortlægge vores samlede håndtering af persondata, herunder analysere risici og konsekvenser knyttet til vores dataflow. Næste fase bliver at udarbejde de dokumenter – herunder databehandleraftaler – som er nødvendige for vores leverancer.

 

* GDPR = General Data Protection Regulation

 

 

Pernille Bille Tvedt
HR- og kommunikationschef
+45 8993 3298
+45 2484 5212
Kontakt Pernille, hvis du har spørgsmål eller input til FUs håndtering af persondata

 

 

Webinar om Persondataforordningen den 27. februar kl. 10.30 -11.30

Tilmeldingsfrist den 26. februar kl. 12

Tilmelding