Projektleder, FU Indsigt

Analyser, undersøgelser og associerede konsulenter i den finansielle sektor

På FU oplever vi stigende efterspørgsel på undersøgelser og målinger, og vi etablerer nu FU Indsigt, som samler alle vores undersøgelser og målinger under én paraply. Til afdelingen Ledelse, Strategi og Bestyrelse søger vi en erfaren projektleder til at drive og videre­udvikle FU Indsigt og til at indgå i arbejdet med at drive vores associate-koncept.

 

Hvem er vi?

Du bliver en del af en afdeling, der arbejder med strategi- og forretningsudvikling, samt ledelses- og bestyrelsesudvikling for vores medlemmer, dvs. banker, sparekasser og andre finansielle virksom­heder.

FU Indsigt

I tæt samarbejde med dine kollegaer i afdelingen og vores eksterne samarbejdspart­nere får du ansvaret for at videreudvikle og drive FU Indsigt, som blandt andet dækker kunde- og medarbejderundersøgelser, benchmarks, diverse kvantitative, kvalitative og etnografi­ske undersøgelser, samt studier af tendenser og kunder i sektoren, kulturanalyser mm.

Mange undersøgelser gennemføres direkte for vores kunder. Andre undersøgelser igangsættes af FU med henblik på at skabe ny indsigt om sektoren og dens kunder (f.eks. via publikationer) og med hen­blik på løbende at sikre de bedste uddannelses- og udviklingsforløb for vores medlemmer.

Din primære rolle vil være projektledelse, herunder at designe og køre undersøgelserne samt varetage relationen til kunden og de interne og eksterne samarbejdspartnere/underleverandører. Du får ansvaret for at drive forretningsområdet, som blandt andet indebærer branding og delta­gelse i salgsarbejdet. Du får også ansvaret for at skabe det overordnede overblik over ydelser, processer og projekter under FU Indsigt. Du kommer kun i mindre omfang til selv at bearbejde data og lave rapportering, da vi typisk har interne og eksterne samarbejdspartnere til at stå for bearbejdningen.

Associate-konceptet

Med associate-konceptet får vores medlemmer nem adgang til en række eksterne konsulenter med specialistkompetencer inden for områder, som FU ikke umiddelbart kan dække med interne ressourcer. Du kommer til at være med til at drive dette forretningsområde, hvor du f.eks. kommer til at løse forskellige kommunikations-, koordinerings- og projektlederopgaver.

Hos os træder du ind i et tværfagligt arbejdsmiljø, der er både udfordrende og udviklende. Du bliver en del af et netværk, hvor forretningsfokus kombineret med det at levere værdiskabende ydelser til vores kunder i den finansielle sektor er i højsædet.

 

Faglige kompetencer:

 • Du har erfaring med at udvikle og gennemføre kvantitative og kvalitative målinger og under­søgelser

 • Du har erfaring med kunde- og medarbejderundersøgelser

 • Du har erfaring med projektledelse

 • Du er dygtig til at kommunikere, både på skrift og tale

 • Du har et solidt teoretisk fundament som f.eks. cand.merc., HD eller lignende

 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring fra den finansielle sektor

   

Personlige egenskaber:

 • Du tænker kommercielt og er forretningsorienteret

 • Du har god indlevelsesevne og formår at afdække kundernes behov

 • Du er serviceorienteret og sætter en ære i at levere en god kvalitet både internt og eksternt

 • Du arbejder struktureret og er god til at skabe og bevare overblikket

 • Du kan arbejde selvstændigt, er udviklingsorienteret og initiativrig

 • Du er engageret, nysgerrig og samarbejdsorienteret, og du har en god humor

 • Du brænder for det, du laver, og det er naturligt for dig løbende at holde dig opdateret om den nyeste viden og integrere den i dit arbejde

 

Vi ønsker at besætte stillingen senest 1. maj 2016 og indkalder løbende kandidater til samtale.

Fremsend ansøgning og cv snarest muligt pr. mail til Uddannelsescentrets HR-afdeling: personale@finansudd.dk. Mærk venligst din ansøgning: Projektleder – LSB.

Vi foretrækker at modtage din ansøgning og dit cv i ét dokument. Vi ser frem til at høre fra dig og sætter pris på, at du i din ansøgning oplyser, hvor du har set vores annonce.

Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du kontakte: Afdelingschef Pernille Bech Hansen på 2262 0452.

Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452