Persondata

Persondataforordningen indeholder krav til, hvordan virksomheder – herunder pengeinstitutter – skal beskytte og behandle kundernes persondata.

Disse krav skal være beskrevet i virksomhedens politikker og forretningsgange, der og virksomheden skal sikre, at den efterlever både lovgivning og egne regler i praksis.

Vores onlinekursus om persondata lærer medarbejdere i den finansielle sektor om de grundlæggende principper bag persondataforordningen, så de kender meningen bag kravene.

Sådan lever du nemt op til Persondataforordningen

Vi tilbyder et onlinekursus med e-learning og quiz til alle pengeinstitutter. Det samlede tidsforbrug er cirka 30 minutter, og efterfølgende får HR/ledelsen en dokumentationsrapport, der viser, at medarbejderne har gennemført kurset.

Onlinekurset består af fire forskellige e-learning-kurser og tre forskellige quizzer. Medarbejderne gennemfører kun den læring, der matcher deres jobfunktion, og typisk skal en medarbejder gennemføre tre e-learning-kurser og to quizzer.

E-learning-kurser (10-15 min. pr. kursus)

  • Awareness om databrud
  • Persondata – rådgiver
  • Persondata – udvikling/administration
  • Persondata – leder/HR

Quiz (med cirka 10 spørgsmål)

  • Persondata – rådgiver
  • Persondata – udvikling/administration
  • Persondata – leder/HR

Hvem er omfattet af persondataforordningen?

Databeskyttelsesreglerne gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger m.v.

Begrebet "fysisk person" omfatter ikke kun et menneskeligt individ, men også enkelt- mandsvirksomheder.

Hvis medarbejdere er i kontakt med personoplysninger, skal virksomheden sørge for, at medarbejderne lever op til reglerne og virksomhedernes politikker og forretningsgange.

Pris og praktik

Onlinekurset er gratis for medlemmer. Kontakt os for en pris, hvis I ikke er medlem.

Sådan tilmelder du dine medarbejdere til quiz i persondata

Hvis I har licens til VidenBarometer®, kan I selv tilmelde jeres medarbejdere. 

Hvis I ikke har licens til VidenBarometer®, hjælper vi gerne. Udfyld dette tilmeldingsskema og send det til support@finansudd.dk.

Så let er det

Når onlinekurset om persondata er sat op, sker følgende:

  1. Jeres medarbejdere får sendt en personlig mail med link til e-learning og quiz
  2. Når alle medarbejdere har været igennem, får I en dokumentationsrapport, der viser, hvad og hvornår medarbejderne har gennemført.

Lovkrav og formalia

Overtrædelse af persondatareglerne kan medføre store bøder og have store omdømmemæssige omkostninger – og dermed tynge virksomheden økonomisk og administrativt.

Da finansielle virksomheder har ganske meget data om deres kunder, er tilliden vigtig. For at sikre, at medarbejderne kender og lever op til reglerne, er det nødvendigt at uddanne dem i deres opgaver og opmærksomhedspunkter.

Hertil kommer den særlige tavshedspligt for finansielle virksomheder og det forhold, at Finans Danmark i forbindelse med den såkaldte "Nets-sag" har henstillet til, at pengeinstitutterne sikrer, at deres medarbejdere er uddannede.

Jeres forretningsgange

I skal uddanne jeres medarbejdere i jeres forretningsgange, så medarbejderne kender deres pligter i det daglige arbejde med persondata.

Vi har lavet skabeloner, der gør det let at komme i mål med dét arbejde.

Få hjælp til at udarbejde en iPaper eller et e-learning-modul

I kan lave enten en iPaper eller et lille e-learning-modul, der formidler viden om jeres forretningsgange, og hvad medarbejderne skal gøre i hverdagen.

Prisen er ca. 5.000 kr. for en 'standardpakke', som består af en skabelon med billeder.

I leverer teksten, og vi sætter det pænt op. I pakken indgår 4 timers arbejde hos en grafiker. Timer derudover afregner vi efter en timepris på 1.295 kr.

Hvis I allerede har en iPaper, som blot skal opdateres, hjælper vi også gerne med det.

Line Bagger Bendix

Vil du høre mere?

Line Bagger Bendix

Finansiel Regulering & Bestyrelse

+45 8993 3240

lbb@finansudd.dk