Generelt om test og kompetenceafklaringer

Ved at svare på en række multiple choice-spørgsmål får I klarhed og dokumentation over jeres kompetencer.

Vores test bygger på en række læringsmål med tilknyttede spørgsmål.

Når lovgivningen stiller krav, udstikkes der typisk en række læringsmål i en bekendtgørelse, som vi skal leve op til. Så arbejder vi både sammen med en arbejdsgruppe og et ekspertpanel, der skal godkende løsningerne.

Finanssektorens kompetenceafklaring er en fælles branchestandard, som vi har defineret og valideret sammen med arbejdsgrupper fra sektoren.

Sådan kompetenceudvikler I jeres medarbejdere optimalt

Udover at dokumentere jeres kompetencer kan I afklare rådgivernes kompetenceniveauer og få konkrete anbefalinger på at løse et eventuelt kompetencegap. Det betyder, at I kan sætte fokus på det rigtige uden at bruge for meget tid – og for mange penge  på området og dog samtidig sikre den bedst mulige effekt.

En kompetenceafklaring vil typisk være lidt bredere i sin profil og/eller på et lidt højere fagligt niveau, end lovgivningen stiller krav om. Kompetenceafklaringen rummer naturligvis også det, som lovgivningen kræver.

Mere end 10.000 kompetence-afklaringer på 3 år

... inden for bolig, investering, pension og kredit – det giver et godt og solidt benchmark.

Hvordan klarer I jer i forhold til andre pengeinstitutter?

Kompetenceafklaringen er en standard med en fast række læringsmål. Dermed kan du få et benchmark, der viser, hvor I ligger:

  • I forhold til andre virksomheder
  • Internt fra medarbejder til medarbejder 
  • Fra afdeling til afdeling.

Gennemfører I de samme målinger flere gange fx i et årshjul, kan du også få et benchmark i forhold til tidligere målinger og se jeres udvikling over tid.

Se mere om

 

Eller ring til os hvis du ønsker sparring om test og kompetenceafklaringer.