Rapporter og præsentationsmateriale

Målet med finanssektorens kompetenceafklaring er, at du får et internt overblik over jeres kompetencer og kan optimere de ressourcer, I anvender på kompetenceudvikling

Som opfølgning på en kompetenceafklaring får HR en overordnet rapport og en tværgående analyse af resultaterne. Rapporterne viser resultaterne på:

  1. Overordnet niveau til HR og ledelse
  2. Afdelingsniveau til afdelingslederen
  3. Individuelt niveau til medarbejderen

 

1.  Samlet overblik til HR og ledelse

I virksomhedens samlede overblik fremgår det, hvordan de forskellige afdelinger klarer sig i forhold til virksomhedens samlede gennemsnit og i forhold til andre virksomheder.

Rapporten viser, hvordan hver afdeling klarer sig i forhold til hinanden og til andre i branchen. Her er et eksempel fra en kompetenceafklaring på pension med de tre generelle emner 'Arv, begunstigelse og testamente', 'Behovsanalyse - dialog med kunden' og 'Pensionsprodukter'.

 

2.  Overblik på afdelingsniveau til afdelingslederen

Afdelingslederen får et detaljeret indblik i, hvordan hans afdeling klarer sig inden for hver enkelt emne i sammenligning med virksomheden som helhed og med andre virksomheder.

For hver afdeling dykker rapporten ned i hvert emnes underemner. Her er et eksempel fra konvertering, der indgår i en kompetenceafklaring på bolig.

I præsentationen kan du desuden folde emnet ud og se, hvilke læringsmål det er sat sammen af. Dermed kan afdelingslederen se, hvordan hans afdeling klarer sig inden for hvert læringsmål.

 

3. Personligt overblik til hver enkelt medarbejder

I de individuelle resultater finder du i et radardiagram, som egner sig fint som udgangspunkt for en snak mellem medarbejder og leder til eksempelvis MUS-samtalen. I rapporten viser det grå felt hvordan virksomheden som gennemsnit klarer sig, og det blå felt viser, hvordan den enkelte medarbejder klarer sig.

Umiddelbart efter sin besvarelse får medarbejderen desuden en resultatside med en oversigt over de læringsmål, som han/hun har svaret forkert på og en anbefaling på, hvordan han/hun kan forbedre sig.

Medarbejderen får straks en radar på sin resultatside. Det grå felt viser et samlet gennemsnit over alle besvarelser, det vil sige et benchmark for målingen, mens det blå felt viser medarbejderens egne resultater.

Se brochure (Ipaper)

Claus Godt Hansen
Claus Godt Hansen
Kunde- og markedschef
+45 8993 3374
+45 2527 0583
Kontakt Claus hvis du vil vide mere
Susanne Døssing
Susanne Døssing
Key Account Manager
+45 8993 3351
+45 2968 3551
Kontakt Susanne hvis du vil vide mere