Ny hvidvaskuddannelse: E-læring, der flytter adfærd

I 2022 kommer der en ny version af hvidvaskuddannelsen. Den nye løsning giver målrettet og relevant læring til medarbejdere i alle typer af jobfunktioner. Den nye hvidvaskuddannelse vil – ligesom den gamle – træne og dokumentere læring indenfor bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Hvidvaskuddannelsens grundmodul

Den nye løsning består af et grundmodul med grundlæggende viden om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Til grundmodulet er der også cases, der er tilpasset den specifikke jobfunktion. På den måde bliver læringen praksisnær og relevant for den enkelte medarbejder i deres hverdag. 

Løbende træning øger fokus på hvidvask- og terrorbekæmpelse

Udover grundmodulet vil der løbende komme målrettede nye cases. Frekvens og omfang afhænger både af pengeinstituttets egne prioriteter og medarbejderens risiko for at møde hvidvask og terrorfinansiering i sin hverdag. Til nogle jobfunktioner er der nye cases hvert kvartal, til andre jobfunktioner en gang om året.

Fokus på læring fremfor test

Som noget nyt består løsningen fremover udelukkende af e-learning, hvor tidligere løsninger bestod af både e-learning og test. Fokus er at forankre læringen i praksis fremfor blot at få et flueben.

Indholdet er krydret med små spil og quizzer til at tjekke sin viden, og medarbejderne får desuden adgang til et opslagsværk med al tilgængelig læring, som de til enhver tid kan søge i, når behovet opstår.

Det skal I gøre i pengeinstituttet

Det er forskelligt, hvordan I vælger at gribe uddannelse i forbindelse med hvidvask og terrorfinansiering an i de forskellige pengeinstitutter for at leve op til hvidvaskloven. Det rummer den nye løsning selvfølgelig også.

Den nye hvidvaskuddannelse er klar den 1. juni 2022 og er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra sektoren.

Følg med i nyt om den nye hvidvaskuddannelse ved at skrive dig op til nyhedsbrevet om finansiel regulering

Tilmeld dig vores lanceringsliste og få hurtig adgang til nye lanceringer

Se videopræsentation af den nye hvidvaskuddannelse (25 min.)

 

Hvidvaskuddannelse i sammenhæng med egne forretningsgange

I skal som pengeinstitut fortsat supplere med læring om egne forretningsgange, hvor det er relevant. Det er der være rig mulighed for at gøre imellem hvert element via VidenBarometer® – som mange af jer allerede kender rigtig godt – enten på egen hånd eller med hjælp fra FU.

Praksisnære cases til den enkelte jobfunktion sikrer mere mening og relevans for medarbejderen. I skal – som i dag – følge op og integrere egne forretningsgange i læringen. Vi tror på, at den kombination giver det bedst mulige udgangspunkt for at skabe reelle adfærdsændringer. Medarbejderne får på den måde det stærkeste udgangspunkt i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Større effekt kræver målrettet indsats

Den meget målrettede læring og indsats betyder, at I løbende skal tage stilling til, om nye cases skal sendes ud til relevante jobfunktioner i eget hus, som anbefalet af FU. Denne lidt større indsats centralt, resulterer til gengæld i større mening og relevans – og dermed effekt – hos den enkelte.

Samlet set kommer kundevendte medarbejdere til at bruge cirka den samme tid på at træne og dokumentere kompetencer på området, men nu bliver det en drypvis og meget mere overkommelig læring fremfor en stor blok hvert andet eller tredje år. Både læringsteori og vores erfaring viser, at løbende læring i mindre, praksisnære bidder giver en langt større effekt end en omfattende, isoleret indsats.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om den nye 2022-løsning.