Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Ny awareness-løsning i løbet af 2022 til at træne og dokumentere kompetencer inden for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Et grundmodul og løbende praksisnære cases

Løsningen består af et grundmodul med grundlæggende viden og løbende cases tilpasset den specifikke jobfunktion. Derved bliver læringen praksisnær og tæt på medarbejderens hverdag. Frekvens og omfang afhænger af medarbejderens risiko for at møde hvidvask og terrorfinansiering i sin hverdag. Til nogle jobfunktioner er der nye cases hvert kvartal, til andre jobfunktioner en gang om året.

Fra e-learning og test til e-learning og opslagsværk

Som noget nyt består løsningen fremover udelukkende af e-learning, hvor tidligere løsninger bestod af både e-learning og test. Fokus er at forankre læringen i praksis fremfor blot at få et flueben.

Indholdet er krydret med små spil og quizzer til at tjekke sin viden, og medarbejderne får desuden adgang til et opslagsværk med al tilgængelig læring, som de til enhver tid kan søge i, når behovet opstår.

Vigtigt at følge op og supplere med egne forretningsgange

I skal som pengeinstitut fortsat supplere med læring om egne forretningsgange, hvor det er relevant, og det vil der være rig mulighed for at gøre imellem hvert element via VidenBarometer® – som mange af jer allerede kender rigtig godt – enten på egen hånd eller med hjælp fra FU.

Praksisnære cases til den enkelte jobfunktion skal sikre større mening og relevans for medarbejderen. Kombineret med instituttets egen opfølgningsindsats og integration af egne forretningsgange i læringen, er det ambitionen at forankre de lovpligtige kompetencer i egentlig adfærd.

Større mening og relevans ændrer adfærd

Den meget målrettede læring og indsats betyder, at I løbende skal tage stilling til, om nye cases skal sendes ud til relevante jobfunktioner i eget hus, som anbefalet af FU. Denne lidt større indsats centralt, resulterer til gengæld i større mening og relevans – og dermed effekt – hos den enkelte.

Samlet set kommer kundevendte medarbejdere til at bruge cirka den samme tid på at træne og dokumentere kompetencer på området, men nu bliver det en drypvis og meget mere overkommelig læring fremfor en stor blok hvert andet eller tredje år. Både læringsteori og vores erfaring viser, at løbende læring i mindre, praksisnære bidder giver en langt større effekt end en omfattende, isoleret indsats.

Løsningen er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra sektoren, og de er i høj grad med til at skabe praksisnært og relevant indhold.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om den nye 2022-løsning.