2019-løsningen: 5 forløb med e-learning og test

OBS: FU ER PÅ VEJ MED EN NY LØSNING MEDIO 2022 - VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ, AT 2019-LØSNINGEN UDFASES.

Info om den nye hvidvask-uddannelse

 

Medarbejderne skal gennemføre læring, der matcher deres jobfunktion. Derfor har vi i 2019-løsningen sammensat 5 forskellige forløb, og hver medarbejder skal tilmeldes ét forløb.

I skal tage stilling til, hvilket forløb hver enkelt medarbejder eller medarbejdergruppe skal gennemføre. En medarbejder skal kun tilmeldes ét forløb. 

Oversigten viser indholdet i de 5 forløb, og hvem målgruppen er:
(klik på billedet for at forstørre)

 

 

Tilmelding

Virksomheder med VidenBarometer-licens kan selv tilmelde medarbejdere til kurset. Virksomheder uden VidenBarometer-licens kan få Uddannelsescentret til at hjælpe. Her kan du læse mere om tilmelding

 

Kontakt Malene, hvis du har spørgsmål til 2019-forløbene, eller hvordan du tilmelder: