2019-løsningen: Forskellige måder at gennemføre e-learning og test

OBS: FU ER PÅ VEJ MED EN NY LØSNING MEDIO 2022, DERFOR UDFASES 2019-LØSNINGEN.

Info om den nye hvidvask-uddannelse

 

Der er flere måder at gennemføre e-learning og test - I skal beslutte, hvad I gør hos jer.

Der er sammenhæng mellem læringsmål i test og e-learning. Man kan sige, at e-learning fungerer som pensum til test.

Når en medarbejder har gennemført en test, får han en tilbagemelding på, hvilke læringsmål han ikke svarede rigtigt på. Han får også at vide, hvilke e-learning-moduler han med fordel kan gennemføre.


Måder at gennemføre e-learning og test på

Nogle pengeinstitutter vælger, at deres medarbejdere skal gennemføre både e-learning og test, mens andre vælger, at medarbejderne skal gennemføre test og supplere med e-learning indenfor de faglige emner, hvor testen fortæller, at medarbejderens viden ikke er tilstrækkelig.

Her er et par eksempler på, hvordan man kan gennemføre test og e-learning. Det er op til jer at beslutte og skrive i jeres forretningsgange, hvordan I gør:


Eksempel 1: Forberedelse inden 1. testforsøg

Medarbejderen forbereder sig via e-learning, før han starter 1. testforsøg. Hvis han består, er han i mål, og ellers henviser resultatsiden ham direkte til de e-learning-moduler, han bør læse op på før sit 2. forsøg:

 
Eksempel 2: Opfølgning efter 1. forsøg

Metoden har fokus på at lære effektivt på kortere tid. Medarbejderen gennemfører sit 1. forsøg uden forberedelse. Hvis han består, er han i mål. Ellers henviser resultatsiden ham direkte til de e-learning-moduler, han bør læse op på før sit 2. forsøg:

 

 

Kontakt Malene, hvis du har spørgsmål eller ønsker sparring: