Efteruddannelsesprøvens indhold, rammer og omfang

Alle medarbejdere, der udøver forsikringsdistribution i henhold til 1 eller flere bilag i relation til IDD, skal fremover bestå en online efteruddannelsesprøve hvert 3. år

Medarbejdere under overgangs-ordningen

skal senest bestå efteruddannelsesprøven den 1. april 2022 og herefter hvert 3. år

Efteruddannelsesprøven er en multiple choice prøve og skal gennemføres under forsvarlige forhold. Der stilles ikke krav om eksamensvagt, men der skal være en ansvarlig. FU har fået tilladelse til at efteruddannelsesprøven alternativt kan tages fra hjemmearbejdspladsen uden opsyn.

Læs mere under Lovkrav og formalia


Medarbejderen har tre forsøg til at bestå. Består medarbejderen ikke prøven i tre forsøg, skal medarbejderen arbejde under opsyn indenfor det pågældende område i et år før prøven kan forsøges bestået igen. Alternativt kan medarbejderen vælge at gennemføre den relevante kompetenceprøve (IDD-prøve).

Virksomheden vælger, om I selv ønsker at tilmelde og udsende links til deltagere via VidenBarometer®, eller om vi skal gøre det for jer. Testsystemet kan sættes op, så det automatisk varsler og indkalder deltagerne, når det igen er tid. 

Efteruddannelsesprøver, datoer og tilmelding

 

FU udbyder en række efteruddannelsesprøver

Vores ambition er, at vores kunder kan leve op til lovgivningens krav så smidigt og hurtigt som muligt. Medarbejderen bliver prøvet i de produkter, som er repræsentative for deres jobprofil. Derudover handler spørgsmålene om en række juridiske forhold, skatteregler og virkemåde.

Repræsentative produkter på bilag 1, bilag 2, bilag 4 og bilag 5, 5A og 5B


Omfang af prøver på forskellige bilag

  • Bilag 1: Skadesforsikringer til privatkunder (40 læringsmål: max. 64 min. – forventet 42 min.)
  • Bilag 1: Smal profil – bilforsikringer til privatkunder (23 læringsmål: max. 37 min. – forventet 22 min.)
  • Bilag 2: Smal profil – bilforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler (24 læringsmål: max. 39 min. – forventet 23 min.)
  • Bilag 2: Smal profil – løsøreforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler (22 læringsmål: max. 36 min. – forventet 22 min.)
  • Bilag 2: Smal profil – bil- og løsøreforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler (30 læringsmål: max. 48 min. – forventet 30 min.)
  • Bilag 4: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler (47 læringsmål: max. 76 min. – forventet 50 min.)
  • Bilag 5: Firmapensionsordninger til virksomheder eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil (68 læringsmål: max. 109 min. – forventet 75 min.)
  • Bilag 5A: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder (CPR) – herunder ansatte omfattet af en firmapensionsordning – med en kompliceret risikoprofil (52 læringsmål: max. 84 min. – forventet 60 min.)
  • Bilag 5B: Firmapensionsordninger inklusiv sygdoms- og helbredsprodukter til virksomheder (CVR) (39 læringsmål: max. 63 min. – forventet 40 min.)

Sig til hvis I vil have en demo

Vi sætter gerne en demo op på de forskellige bilag, som er relevante for jeres virksomhed.

 

Der er overlap imellem efteruddannelsesprøverne på bilag 4 og bilag 5/5A. Hvis medarbejderen er omfattet af både bilag 4 og bilag 5/5A, skal medarbejderen kun til prøve i bilag 5 eller bilag 5A.

Der er overlap mellem efteruddannelsesprøverne på de smalle profiler for bilag 1 og bilag 2. Rådgiver medarbejderen både private og virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler om bilforsikringer, skal medarbejderen kun til prøve i en smal profil under bilag 2. 

Efteruddannelsesprøven fås også som kompetenceafklaring, hvis I ønsker faglig udvikling i forbindelse med, at I lever op til de lovgivningsmæssige krav.

Læs om kompetenceafklaring inkl. IDD

Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis I ønsker en demo