Løsninger på bilag 8 og 9 til uvildige mæglere/forsikringsformidlere indenfor livs- og pensionsprodukter

FU har leveret godkendte virtuelle løsninger, certificeringer, prøver og træningsmuligheder siden 2012. Vi leverer løsninger til flere områder, blandt andet på Rød certificering på investering, bekæmpelse af hvidvask, GDPR, boligkreditdirektivet og mange flere. Flere end 200.000 rådgivere og specialister har gennemført prøver hos os.

FU er godkendt udbyder af efteruddannelsesprøver og kompetenceprøver (fysisk prøve) på bilag 8 og 9 inden for kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte omfattet af en firmapensionsordning (bilag 8) og til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer livs- og pensionsprodukter til virksomheder (bilag 9).

 

Tilmelding

Tilmelding til efteruddannelsesprøve i bilag 8 og bilag 9 sker ved at udfylde et regneark med oplysninger om navn, e-mail og hvilket bilag. 

Prøven kan afholdes internt i virksomheden eller fra hjemmearbejdspladsen under forudsætning af at de overordnede rammer for at gennemføre prøver overholdes. Læs mere under Lovkrav og formalia. 

Virksomheden kan med fordel benytte tilmeldingsarket ved tilmelding af flere deltagere.

 

 

Tilmelding til kompetenceprøve i bilag 8 og bilag 9 sker via en tilmeldingsliste. Når vi har tilmeldinger nok til at gennemføre en eksamensdato, kontakter vi de deltagere, som tilmelder sig.

 

Alle prøver starter med en træningsbane

- og alle læringselementer er virtuelle

FU tilbyder virtuelle læringselementer og løsninger ud fra evidensbaseret erfaringer for at løbende træning og læring sker i de daglige arbejdsopgaver sammen med kolleger og under afholdelse af møder med kunder.

Indholdet afspejler netop de lovpligtige krav til faglighed og rådgivningsadfærd og er derfor et godt supplement til virksomhedens øvrige elementer i læring og træning internt.

Alle prøver indledes med en træningsbane på det område, der skal bestås. Når træningsbanen er gennemført, får deltageren sin personlige resultatside, som afspejler evt. læringsbehov og links til det virtuelle univers. Efter tilegnelse af viden, kan deltageren gennemføre træningsbanen igen, og det kan gentages indtil læringsbehovet er opfyldt. På den måde kan deltager og leder planlægge konkrete indsatser for den enkelte, og det kan afvikles 24/7/365 for den mest effektive læring, så det netop afspejler de individuelle behov. Det gælder uanset om det er Efteruddannelsesprøve eller fysisk prøve (kompetenceprøve) deltageren har behov for at gennemføre.

Forløbet skitseret grafisk:

Adgang til træningsbane og læringsunivers

Ved tilmelding til både efteruddannelsesprøve og kompetenceprøven får deltageren adgang til en træningsbane og relevante e-learning-kurser.

 

3 forsøg til at bestå

Deltageren har tre forsøg til at bestå. Hvis efteruddannelsesprøven eller kompetenceprøven ikke bestås i tre forsøg, får deltageren karantæne i et år før prøven kan forsøges bestået igen.

 

Lovkrav og formalia om IDD

IDD er et europæisk direktiv, som skærper kravene til forsikringsformidling og stiller krav til alle, der udøver forsikringsdistribution. Formålet er naturligvis at beskytte forbrugere og private investorer.

Bekendtgørelsen sætter rammerne for gennemførsel af efteruddannelsesprøver i egen virksomhed. Efteruddannelsesprøver skal afholdes under forhold, der sikrer at den ansatte ikke kan modtage hjælp ved besvarelsen af prøven. Deltageren må anvende egne noter og bøger, mens det ikke er tilladt at tage skærmdumps fra træningsbanen.

Virksomheden skal sikre at prøven afvikles i henhold til disse rammer.

Læs mere om lovkrav og formalia om IDD

Læs FUs FAQ om IDD

 

FUs læringsunivers

FU tilbyder et virtuelt læringsunivers, der understøtter alle de prøver, som FU udbyder. Det giver mulighed for at tilegne sig viden i det daglige arbejde med kolleger og kunder. Der er evidens for at mere end 70% af udviklingen i medarbejderens kompetencer sker på arbejdspladsen. Derfor tilbyder FU e-learning-kurser, e-bøger og podcasts i forbindelse med IDD, der understøtter læringen på arbejdspladsen. Det er muligt at tilkøbe adgang for et år ad gangen uden binding.

 

Efteruddannelsesprøve og kompetenceprøve - indhold, rammer og omfang på bilag 8 og bilag 9

Prøve til medarbejdere i overgangsordning (efteruddannelsesprøve)

Alle medarbejdere, der er registreret under Overgangsordningen pr. 1. oktober 2018, skal bestå efteruddannelsesprøven inden 1. april 2022. Herefter skal medarbejdere hvert 3. år dokumentere deres kompetencer.

Ved tilmelding til efteruddannelsesprøven får deltageren adgang til en træningsbane og e-learning-kurser. 

Tilmelding
Virksomheder, som skal tilmelde til prøve i bilag 8 og bilag 9 skal tilmelde medarbejdere ved at udfylde et regneark med oplysninger om navn, e-mail og hvilket bilag. 

Virksomheder, som tilmelder flere end 10 deltagere har mulighed for at gennemføre prøver internt i virksomheden under forudsætning af, at de overordnede rammer for at gennemføre prøver overholdes. Læs mere under Lovkrav og formalia. 

Virksomheder, som tilmelder 1-9 deltagere, skal prøven gennemføres under tilsyn af FU. Nærmere aftale med FU ved tilmelding.

Prøve til medarbejdere, som IKKE er omfattet af overgangsordning (kompetenceprøve)

Medarbejdere, der er omfattet af IDD, men ikke omfattet af overgangsordningen pr. 1.10.20218, skal bestå en prøve for at dokumentere kompetencerne indenfor det område der distribueres under og for at få adgang til at distribuere selvstændigt, og det vil sige uden opsyn fra en kompetent kollega.

Et fiktivt kundemøde – fysisk eller virtuelt
IDD-prøven består af en kundecase, som deltageren skal forberede og præsentere for eksaminator og censor. På et fiktivt kundemøde skal deltageren demonstrere sit faglige fundament, forståelse og anvendelse af relevant lovgivning på området. Mødet har en varighed af 35 minutter.

Ved selve eksamen skal deltageren præsentere en eller flere løsninger, som afspejler den konkrete kundens behov og argumentere for den. Eksamensformen skal afspejle rådgiverens hverdag, det vil sige med fysisk tilstedeværelse eller virtuelt (med kamera).

2 hverdage før den aftalte dag for prøven, modtager deltageren eksamenscasen. Herefter må alle hjælpemidler anvendes til at forberede præsentationen for kunde og censor 2 dage efter. Når det fiktive kundemøde er gennemført, voteres der og herefter får deltager besked om prøven er bestået eller ikke bestået. Hvis ikke prøven er bestået, sendes kort feedback til deltager og den ansvarlige i virksomheden.

Tilmelding
Tilmelding til prøve i bilag 8 og bilag 9 sker via en tilmeldingsliste. Når vi har tilmeldinger nok til at gennemføre en eksamensdato, kontakter vi de deltagere, som tilmelder sig.

 

Priser

Priserne er inklusiv fri brug af træningsbanen, personlig resultatside, virtuel læringsunivers (e-learning kurser, e-bøger og podcasts) og 3 forsøg til at bestå efteruddannelsesprøven. For kompetenceprøven er prisen pr. forsøg. 

  • Efteruddannelsesprøve: 3.700 kr. 
  • Kompetenceprøve: 6.700 kr. 

 

Omfang og indhold i prøverne

Bilag 8
Repræsentative produkter og indhold for bilag 8 i efteruddannelsesprøven omfatter udover relevante juridiske rammer følgende elementer:

  • Egenskaber og virkemåde for forsikringsprodukter ved sygdom og død indeholdt i firmapensionsordninger.
  • Objektiv formidling af mulige løsninger for CPR-nr. kunden på baggrund af den konkrete firmapensionsordning, mulighed for placering af opsparing og dækninger ved sygdom og død ud fra kundens øvrige opsparinger og dækninger.
  • Rollen som uvildig formidler og ansat til at varetage kundens interesser i kontekst med CPR-nr. kunden.


Prøven består af 67 læringsmål, som deltageren har max. 108 minutter til at gennemføre.

 

Bilag 9
Repræsentative produkter og indhold for bilag 9 i efteruddannelsesprøven omfatter udover relevante juridiske rammer følgende elementer:

  • Egenskaber og virkemåde for forsikringsprodukter og muligheder for opsparing i firmapenbsionsordninger og relateret forsikringsteknik, herunder solidariske principper for priser og vilkår, muligheder via fælles grupper hos leverandører, krav fra overenskomster og brancherelaterede bestemmelser m.v.
  • Rollen som uvildig formidler og ansat til at varetage virksomhedskundens interesser, dokumentere behov og afdække virksomhedskundens risici og behov indenfor firmapensionsområdet.
  • Objektiv formidling og udarbejdelse af overblik og beslutningsoplæg på alle opgaver defineret for den uvildige formidler, herunder udbud, analyse og benchmark, leverandørskifte og alle de særlige problemstillinger som kan være forbundet hermed, optimering og forhandlinger.


Prøven består af 59 læringsmål, som deltageren har max. 95 minutter til gennemføre.

Merit
Når en deltager har gennemført prøve i bilag 8 og/eller bilag 9, får deltageren merit for følgende:

  • Prøve i bilag 8 giver merit for bilag 5A
  • Prøve i bilag 9 giver merit for bilag 5B
Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille, hvis du vil vide mere om bilag 8 og bilag 9
Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine, hvis du har praktiske spørgsmål