Teoretisk IDD løsning på låneforsikringer

FU har leveret godkendte virtuelle løsninger, certificeringer, prøver og træningsmuligheder siden 2012. Vi leverer løsninger til flere områder, blandt andet på Rød certificering på investering, bekæmpelse af hvidvask, GDPR, boligkreditdirektivet og mange flere. Flere end 200.000 rådgivere og specialister har gennemført prøver hos os.

FU er godkendt udbyder af teoretisk prøve på IDD-bilag 1 - Låneforsikringer. 

Målgruppen er deltagere, der formidler låneforsikringer omfattet af IDD i forbindelse med private kunders optagelse af lån. Denne type forsikringer blev tidligere anset for at være under accessoriske ydelser, men for ansatte i kreditinstitutter anses de nu som forsikringsdistribution og er dermed underlagt kompetencekravene i IDD.

Teoretisk prøve på låneforsikringer

Deltagere, der kun formidler forsikringer, der distribueres i tilknytning til en hovedydelse, skal ikke udprøves i hele det relevante bilag i relation til IDD. I stedet kan de nøjes med at bestå en online teoretisk prøve hver 3. år, som dækker de forsikringsprodukter, de distribuerer i tilknytning til en hovedydelse.

En teoretisk prøve er en multiple choice og indholdet er det samme for medarbejdere omfattet af Overgangsordningen som for nye medarbejdere, der ikke tidligere har formidlet. Den teoretiske prøve skal også gentages hvert 3 år fra den dato, medarbejderen har bestået den for første gang.

 

Alle prøver starter med en træningsbane

- og alle læringselementer er virtuelle

FU tilbyder virtuelle læringselementer og løsninger ud fra evidensbaserede erfaringer for at løbende træning og læring sker i de daglige arbejdsopgaver sammen med kolleger og under afholdelse af møder med kunder.

Indholdet afspejler netop de lovpligtige krav til faglighed og rådgivningsadfærd og er derfor et godt supplement til virksomhedens interne læring og træning.

Medarbejderes forberedelse starter med en træningsbane på det område, der skal bestås. Når træningsbanen er gennemført, får medarbejderen sin personlige resultatside, som afspejler evt. læringsbehov og som indeholder links til det virtuelle læringsunivers. Efter tilegnelse af viden, kan deltageren gennemføre træningsbanen igen, og det kan gentages indtil læringsbehovet er opfyldt. På den måde kan deltager og leder planlægge konkrete indsatser for den enkelte, og det kan afvikles 24/7/365 for den mest effektive læring, så det netop afspejler de individuelle behov. 

Forløbet skitseret grafisk:

Adgang til træningsbane og læringsunivers

Ved tilmelding til den teoretiske prøve får deltageren adgang til en træningsbane og relevante e-learning-kurser.

 

Forberedende læring

 

3 forsøg til at bestå

Medarbejderen har tre forsøg til at bestå. 

Består medarbejderen ikke den teoretiske prøve i tre forsøg, skal medarbejderen arbejde under opsyn indenfor det pågældende område i et år før den teoretiske prøve kan forsøges bestået igen.

 

Lovkrav og formalia om IDD

IDD er et europæisk direktiv, som skærper kravene til forsikringsformidling og stiller krav til alle, der udøver forsikringsdistribution. Formålet er naturligvis at beskytte forbrugere og private investorer.

Bekendtgørelsens indhold kan opretholdes ved gennemførsel af teoretiske prøver i egen virksomhed (citat): ”at udbudte prøver skal afholdes under forhold, der sikrer, at den ansatte ikke kan modtage hjælp ved besvarelsen af prøven.” Deltagerne må anvende egne noter og bøger og virksomheden skal sikre at prøven afholdes under forhold der sikrer, at det kan overholdes. Det er ikke tilladt at tage skærmdumps fra træningsbanen. 

Læs mere om lovkrav og formalia om IDD

Læs FUs FAQ om IDD

 

Omfang og indhold i prøven på låneforsikringer

Tilmelding

Virksomheder, som skal tilmelde til prøve i låneforsikringer, skal tilmelde deltagere ved at udfylde et regneark med oplysninger om navn og e-mail.

Prøven kan afholdes internt i virksomheden eller fra hjemmearbejdspladsen under forudsætning af at de overordnede rammer for at gennemføre prøver overholdes. Læs mere under Lovkrav og formalia. 

Virksomheden kan med fordel benytte tilmeldingsarket ved tilmelding af flere deltagere.

 

Omfang og indhold i prøven

Den teoretiske prøve om låneforsikringer under IDD-bilag 1 omfatter udover relevante juridiske rammer følgende elementer:

  • Ufrivillig arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed
  • Kritisk sygdom, død og hospitalsindlæggelse
  • Generelle forhold om låneforsikringer
  • Juridiske forhold

Prøven består af 20 læringsmål, som deltageren har max. 32 minutter til at gennemføre. 

Pris

Prisen er inklusiv ubegrænset antal forsøg på træningsbane, personlig resultatside, 1 års adgang til det virtuelle læringsunivers og 3 forsøg til at bestå prøven. 

  • Teoretisk prøve på låneforsikringer: 3.700 kr. 

 

Deltagere under Overgangsordningen

Alle deltagere, der er registreret under Overgangsordningen pr. 1. juli 2019, skal bestå den teoretiske prøve inden 1. juli 2022. Herefter skal deltagere hvert 3. år dokumentere deres kompetencer.

Læs mere om overgangsordning.

Merit

Når en deltager har bestået IDD prøve på bilag 1, så har deltageren opnået merit for formidling af låneforsikringer og skal derfor ikke gennemføre 2 prøver.

 

Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille ved faglige spørgsmål
Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine ved praktiske spørgsmål