FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ

Teoretisk IDD løsning på låneforsikringer

FU har leveret godkendte virtuelle løsninger, certificeringer, prøver og træningsmuligheder siden 2012. Vi leverer løsninger til flere områder, blandt andet på Rød certificering på investering, bekæmpelse af hvidvask, GDPR, boligkreditdirektivet og mange flere. Flere end 200.000 rådgivere og specialister har gennemført prøver hos os.

FU er godkendt udbyder af teoretisk prøve på bilag 1 - Låneforsikringer. 

Målgruppen er deltagere, der formidler forsikringer omfattet af IDD i forbindelse med private kunders optagelse af lån. Denne type forsikringer blev tidligere anset for at være under accessoriske ydelser, men for ansatte i kreditinstitutter anses de nu som forsikringsdistribution.

 

Teoretisk prøve på låneforsikringer 

Deltagere, der kun formidler forsikringer, der distribueres i tilknytning til en hovedydelse, skal ikke udprøves i hele det relevante IDD bilag. I stedet kan de nøjes med at bestå en online teoretisk prøve hver 3. år, som dækker de forsikringsprodukter, de distribuerer i tilknytning til en hovedydelse. En teoretisk prøve er en multiple choice og læringsmålene er ens i Efteruddannelsesprøve og kompetenceprøve for nye medarbejdere uden erfaring indenfor området.

 

Alle prøver starter med en træningsbane

- og alle læringselementer er virtuelle

FU tilbyder virtuelle læringselementer og løsninger ud fra evidensbaseret erfaringer for at løbende træning og læring sker i de daglige arbejdsopgaver sammen med kolleger og under afholdelse af møder med kunder.

Indholdet afspejler netop de lovpligtige krav til faglighed og rådgivningsadfærd og er derfor et godt supplement til virksomhedens øvrige elementer i læring og træning internt.

Alle prøver indledes med en træningsbane på det område, der skal bestås. Når træningsbanen er gennemført, får deltageren sin personlige resultatside, som afspejler evt. læringsbehov og links til det virtuelle univers. Efter tilegnelse af viden, kan deltageren gennemføre træningsbanen igen, og det kan gentages indtil læringsbehovet er opfyldt. På den måde kan deltager og leder planlægge konkrete indsatser for den enkelte, og det kan afvikles 24/7/365 for den mest effektive læring, så det netop afspejler de individuelle behov. Det gælder uanset om det er Efteruddannelsesprøve eller fysisk prøve (kompetenceprøve) deltageren har behov for at gennemføre.

Forløbet skitseret grafisk:

Adgang til træningsbane og læringsunivers

Ved tilmelding til både Efteruddannelsesprøve og den fysiske prøve (kompetenceprøve) får deltageren adgang til en træningsbane og relevante e-learning-kurser.

 

3 forsøg til at bestå

Deltageren har tre forsøg til at bestå. Hvis efteruddannelsesprøven eller kompetenceprøven ikke bestås i tre forsøg, får deltageren karantæne i et år før prøven kan forsøges bestået igen. 

 

Lovkrav og formalia om IDD

IDD er et europæisk direktiv, som skærper kravene til forsikringsformidling og stiller krav til alle, der udøver forsikringsdistribution. Formålet er naturligvis at beskytte forbrugere og private investorer.

Bekendtgørelsens indhold skal opretholdes ved gennemførsel af Efteruddannelsesprøver i egen virksomhed (citat): ”at udbudte prøver skal afholdes under forhold, der sikrer, at den ansatte ikke kan modtage hjælp ved besvarelsen af prøven.” Deltagerne må anvende egne noter og bøger og virksomheden skal sikre at prøven afholdes under forhold der sikrer, at det kan overholdes. Det er ikke tilladt at tage skærmdumps fra træningsbanen. 

Læs mere om lovkrav og formalia om IDD

Læs FUs FAQ om IDD

 

FUs læringsunivers

FU tilbyder virtuelt læringsunivers for alle områder omfattet af IDD, hvilket giver mulighed for at tilegne sig viden i det daglige arbejde med kolleger og kunder. Der er evidens for at mere end 70% af udviklingen af kompetencer i Danmark sker på arbejdspladsen, og derfor tilbyder FU e-learning-kurser, e-bøger og podcasts til at understøtte denne udvikling i forbindelse med IDD prøver. Det er muligt at tilkøbe adgang for et år ad gangen uden binding.

 

Omfang og indhold i prøven på låneforsikringer

Tilmelding

Virksomheder, som skal tilmelde til prøve i bilag 8 og bilag 9 skal tilmelde deltagere ved at udfylde et regneark med oplysninger om navn, e-mail og hvilket bilag.

Virksomheder, som tilmelder flere en 10 deltagere har mulighed for at gennemføre prøver internt i virksomheden under forudsætning af, at de overordnede rammer for at gennemføre prøver overholdes. Læs mere under Lovkrav og formalia. 

Virksomheder, som tilmelder 1-9 deltagere, skal prøven gennemføres under tilsyn af FU. Nærmere aftale med FU ved tilmelding.

 

Omfang og indhold i prøven

Repræsentative produkter og indhold for bilag 1 prøven omfatter udover relevante juridiske rammer følgende elementer:

  • Ufrivillig arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed
  • Kritisk sygdom, død og hospitalsindlæggelse
  • Generelle forhold om låneforsikringer
  • Juridiske forhold

Prøven består af 20 læringsmål, som deltageren har max. 32 minutter til at gennemføre. 

Pris

Pris er inklusiv ubegrænset forsøg på træningsbane, personlig resultatside, virtuel læringsunivers (e-learning kurser, e-bøger og podcasts) og 3 forsøg til at bestå prøven. 

  • Teoretisk prøve på låneforsikringer: 3.000 kr. 

 

Deltagere under Overgangsordningen

Alle deltagere, der er registreret under Overgangsordningen pr. 1. oktober 2018, skal bestå den teoretiske prøve inden 1. oktober 2021. Herefter skal deltagere hvert 3. år dokumentere deres kompetencer.

Læs mere om overgangsordning.

Merit

Når en deltager har bestået IDD prøve på bilag 1, så har deltageren opnået merit for formidling af låneforsikringer og skal derfor ikke gennemføre 2 prøver.

 

Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille ved faglige spørgsmål
Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine ved praktiske spørgsmål