Kompetenceprøver til dem, der ikke er omfattet af overgangsordningen

FU udbyder IDD-prøver på bilag 1, 2, 4, 5, 5A og 5B

Medarbejdere, der er omfattet af IDD, men som ikke falder ind under overgangsordningen, skal pr. 1. oktober 2018 bestå en eksamen i form af IDD-prøven, for at de må distribuere forsikringer selvstændigt – det vil sige uden opsyn fra en kompetent kollega.
 

Et fiktivt kundemøde – online

IDD-prøven består af en eksamenscase, som deltageren skal forberede og præsentere for eksaminator og censor. Deltageren skal demonstrere sit teoretiske fundament, og at han forstår at anvende det, så det passer til kundens aktuelle behov på et fiktivt kundemøde. Eksamensformen afspejler rådgiverens hverdag så vidt muligt.

Vi afholder eksamen online på TEAMS. Undtagelsesvis kan vi gennemføre eksamen med fysisk fremmøde. 

Læs mere om prøverne og tilmelding: 


Forberedelse til IDD-prøven via e-learning og/eller fysisk undervisning

Der er flere måder at forberede sig til prøven på. FU tilbyder udvalgte kurser, som giver deltagerne netop de kompetencer, de har brug for at bestå prøven. Det præcise omfang af undervisningen afhænger af deltagernes forudsætninger og kan vurderes ud fra en dialog med kunden og/eller en før-måling. I mange tilfælde passer det med 1-2 dage online eller med tilstedeværelse. 

Læs mere om supplerende IDD-undervisning


Alternativt kan medarbejderne selv forberede sig til IDD-prøve via e-learning. Se oversigt over relevant e-learning i forhold til IDD

 

Deltagere på grundlæggende uddannelser tilbydes automatisk relevante IDD-prøver 

FU har indarbejdet prøverne i pensionsmodulerne på relevante grundlæggende uddannelser FinansuddannelsenFinans Trainee og Trainee-forløb for Bachelorer. Dermed er IDD en naturlig del af det sædvanlige setup omkring nye medarbejdere, der som led i deres job arbejder med forsikringer.

HR beslutter hvilke jobprofiler, deres deltagere skal til prøve i, så sørger vi for det praktiske.

 

IDD på andre uddannelser

Vi har desuden indarbejdet kompetencekravene i IDD-bilag 5A i pensum på Eksamineret Finansrådgiver – Formuerådgivning og kompetencekravene i IDD- bilag 5 i pensum på Eksamineret Finansrådgiver - Pension.

Det betyder, at med en bestået eksamen på Eksamineret Finansrådgiver – Formuerådgivning, så har deltageren bestået IDD-prøven i bilag 5A. Og at en bestået eksamen på Eksamineret Finansrådgiver - Pension også inkluderer en bestået IDD-prøve i bilag 5. Prøveresultaterne er gældende fra eksamensdatoen og 3 år frem. 

 

Overgangsordning fritager medarbejdere, der arbejder med forsikring, for prøven

Udgangspunktet er, at medarbejdere, som arbejder med området i dag, automatisk bliver omfattet af en overgangsordning, så de ikke skal op til den fysiske IDD-prøve, men først skal bestå en multiple choice-prøve (IDD-efteruddannelsesprøve) inden den 1. april 2022. Og herefter hvert 3. år.

Læs mere om

Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du har faglige spørgsmål til prøven
Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis du har spørgsmål til praktikken omkring prøven