Teoretiske prøvers indhold, rammer og omfang

Medarbejdere, der formidler forsikringer i tilknytning til betalings-kort eller andre ydelser i et kreditinstitut, er omfattet af IDD. Disse forsikringer blev tidligere anset for accessoriske, men for ansatte i kreditinstitutter anses de nu for forsikringsdistribution.

Medarbejdere, der kun formidler forsikringer, der distribueres i tilknytning til en hovedydelse, skal ikke udprøves i hele det relevante bilag i relation til IDD. I stedet kan de nøjes med at bestå en online teoretisk prøve hver 3. år, som dækker de forsikringsprodukter, de distribuerer i tilknytning til en hovedydelse. 

Da prøven er teoretisk og en multiple choice prøve er indholdet det samme for medarbejdere omfattet af Overgangsordningen som for nye medarbejdere, der ikke tidligere har formidlet. Den teoretiske prøve skal også gentages hvert 3 år fra den dato, medarbejderen har bestået den for første gang.

Medarbejdere under overgangs-ordningen

skal bestå efteruddannelses-/
teoretiskprøve senest den 1. juli 2022 og herefter hvert 3. år

Den teoretiske prøve er multiple choice og skal gennemføres under forsvarlige forhold. Der stilles ikke krav om eksamensvagt, men der skal være en ansvarlig. FU har fået tilladelse til at den teoretiske prøve alternativt kan tages fra hjemmearbejdspladsen uden opsyn.

Læs mere under Lovkrav og formalia


Medarbejderen har tre forsøg til at bestå prøven. Hvis han ikke består i tre forsøg, får han karantæne i et år, før han kan gå op til prøve igen.

Virksomheder med licens til VidenBarometer® kan vælge, om de selv ønsker at tilmelde og udsende links til deltagere, eller om vi skal gøre det for jer. Systemet kan sættes op, så det automatisk varsler og indkalder deltagerne, når det er tid igen.

Teoretiske prøver, datoer og tilmelding

 

FU udbyder to teoretiske prøver

Vores ambition er at udbyde relevante teoretiske prøver, som dækker de typiske forsikringsløsninger, der distribueres af kreditinstitutter sammen med en hovedydelse.

Målet er, at I kan leve op til lovgivningens krav så smidigt og hurtigt som muligt. Rådgiveren bliver prøvet i de produkter, som er repræsentative for de typiske forsikringsløsninger i markedet. Derudover handler spørgsmålene om en række juridiske forhold, skatteregler og virkemåde.

Omfang af de to teoretiske prøver

  • Bilag 1: Forsikringer tilknyttet betalingskort privat (22 læringsmål: max. 36 min. – forventet 22 min.)
  • Bilag 2: Forsikringer tilknyttet betalingskort erhverv (25 læringsmål: max. 40 min. – forventet 24 min.)

Sig til hvis I vil have en demo

Vi sætter gerne en demo op på de forskellige bilag, som er relevante for jeres virksomhed.

Der er et overlap imellem de to teoretiske prøver. Formidler medarbejderen betalingskort til både private og til virksomheder, skal han kun til prøven 'Forsikringer tilknyttet betalingskort erhverv' under IDD-bilag 2. Denne prøve dækker nemlig både forsikringer tilknyttet betalingskort til private under IDD-bilag 1 og forsikringer tilknyttet betalingskort erhverv under IDD-bilag 2. 

De teoretiske prøver fås også som kompetenceafklaring, hvis I ønsker faglig udvikling i forbindelse med, at I lever op til de lovgivningsmæssige krav.

Læs mere om kompetenceafklaring inkl. IDD

Læs mere i vores FAQ om IDD

Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis I ønsker en demo