Pension og IDD (ID-direktivet)

Bekendtgørelsen for IDD trådte i kraft den 1. oktober 2018. Medarbejdere, der ikke er omfattet af overgangsordningen, skal bestå en prøve, for at de må distribuere selvstændigt.

FU er godkendt af Finanstilsynet som udbyder

Medarbejdere, der er omfattet af IDD, skal bestå prøver og efteruddannelsesprøver hos en godkendt udbyder.

Læs mere om:

FU udbyder tre jobprofiler til den finansielle sektor

FU har udviklet løsninger til de tre jobfunktioner, som vores kunder har tilkendegivet, at de har brug for:

  • Bilag 1: Skadesforsikringer til privatkunder
  • Bilag 4: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler
  • Bilag 5: Firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller liv- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil

Se de repræsentative produkter i de tre bilag 

 

Sådan registrerer virksomheden sine medarbejdere

Virksomheden skal have overblik over, hvem af deres medarbejdere, der er omfattet af IDD, og hvem der ikke er. FU har et register, som HR kan bruge til at registrere sine medarbejdere i

Læs mere om overgangsordningen

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere om det faglige indhold i IDD
Mariann Fuglbjerg Bjerre
Afdelingschef
+45 8993 3379
+45 2968 3563
Kontakt Mariann hvis du vil vide mere om IDD på de grundlæggende uddannelser
Mette Wendel Henriksen
Projektleder
+45 8993 3387
+45 6029 5429
Kontakt Mette hvis du har spørgsmål til vores løsninger på IDD