FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Pension og IDD (ID-direktivet)

Nyt om IDD per 1. juli 2020: Lempelser i ny bekendtgørelse gør det lettere at leve op til krav

Lempelser i krav omkring bilag 1, 2 og 5 – juli 2020 (læs mere i denne PDF)

 

Bekendtgørelsen for IDD (Insurance Distribution Directive) trådte i kraft den 1. oktober 2018. Medarbejdere, der ikke er omfattet af overgangsordningen, skal bestå en prøve, for at de må distribuere selvstændigt.

Hvad betyder IDD-kravene?

IDD er et europæisk direktiv, som skærper kravene til forsikringsformidling. Direktivet stiller krav til alle, der formidler forsikringsprodukter.

IDD-direktivet har 11 bilag, som tilsammen dækker de forskellige typer af forsikringsprodukter på markedet. Det er de produkter, som medarbejderen formidler, der afgør, hvilke bilag i direktivet han/hun er omfattet af.

Formålet med Insurance Distribution Directive er at beskytte forbrugere og private investorer.

Hvem er omfattet af IDD-direktivet?

Alle medarbejdere, som rådgiver og formidler forsikringer til deres kunder, skal fremover leve op til IDD-kravene. Medarbejdere uden erfaring på området skal bestå en test med både teori og rådgivning, før de må rådgive selvstændigt.

Medarbejdere med erfaring indenfor forsikringsrådgivning skal bestå en test på viden (multiple choice) inden den 1. oktober 2021, da de indtil da er omfattet af en overgangsordning.

En medarbejder, der blot henviser kunden til et samarbejdende selskab for rådgivning og distribution af forsikringer, er ikke selv omfattet af IDD-direktivet.

FU er godkendt af Finanstilsynet som udbyder

Medarbejdere, der er omfattet af IDD, skal bestå prøver og efteruddannelsesprøver hos en godkendt udbyder.

Læs mere om:

FU udbyder tre jobprofiler til den finansielle sektor

FU har udviklet løsninger til de tre jobfunktioner, som vores kunder har tilkendegivet, at de har brug for:

  • Bilag 1: Skadesforsikringer til privatkunder
  • Bilag 4: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler
  • Bilag 5: Firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller liv- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil

Se de repræsentative produkter i de tre bilag 

 

Sådan registrerer virksomheden sine medarbejdere

Virksomheden skal have overblik over, hvem af deres medarbejdere, der er omfattet af IDD, og hvem der ikke er. FU har et register, som HR kan bruge til at registrere sine medarbejdere i

Læs mere om overgangsordningen

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere om det faglige indhold i IDD
Mariann Fuglbjerg Bjerre
Afdelingschef
+45 8993 3379
+45 2968 3563
Kontakt Mariann hvis du vil vide mere om IDD på de grundlæggende uddannelser
Mette Wendel Henriksen
Projektleder
+45 8993 3387
+45 6029 5429
Kontakt Mette hvis du har spørgsmål til vores løsninger på IDD